Varsler ny storkontroll til høsten

Flere offentlige etater høster gode erfaringer med koordinerte kontroller.

SAMARBEIDER OM KONTROLL: Politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Statens vegvesen og Toll samarbeider om kontrollene. I Neiden fikk de også besøk av finsk grensepoliti.  Foto: Statens vegvesen

nyheter

Denne uka stod Statens vegvesen, politiet, Toll og Arbeidstilsynet sammen på Bjørnfjell i Nordland og i Skibotndalen i Troms. I Neiden i Finnmark deltok også Skatteetaten.

Bakgrunnen er at Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet etablere et samarbeid mellom kontroll- og tilsynsetater innenfor vegtrafikkområdet.

– Flere av oss er allerede godt vant med å jobbe sammen om kontroll og tilsyn i ulike former. Det nye her er at vi har fått formalisert samarbeidet i større grad, sier Helle Torill Sandvik, leder for utekontrollen i Statens vegvesen Region nord i en pressemelding.

Det betyr at du nå kan møte opp til fem forskjellige etater i én og samme kontroll.

TUNGBILKONTROLL: Denne gangen handlet det om transportnæringen og storbilkontroll langs vegen.  Foto: Roger Furumo, Statens vegvesen.

Ny kontroll til høsten

På vegne av de fem etatene lover Sandvik at det blir en ny samarbeidskontroll i løpet av høsten.    

– Vi er veldig godt fornøyd og ser frem til fortsettelsen. Samarbeid er viktig for oss som er opptatt av trafikksikkerhet og like konkurranseforhold i transportbransjen. I kontrollene fremover vil det variere hva vi har fokus på, hvilke etater som deltar, og hvor vi er. Nå blir det én slik kontroll i høst, mens det fra 2019 skal være tre i året, avslutter Sandvik.