Valgdeltakelse i Alta på under 50 prosent

Oppslutningen om folkeavstemningen var ikke stor i Alta, Kautokeino og Loppa.

SA SITT: Harald Iversen (79) er blant de som deltok i folkeavstemningen. 

nyheter

I Alta var oppslutningen aller dårligst, noe som kan tolkes som at mange forholder seg til stortingsvedtakene som er gjort i sakens anledning.

Under halvparten av de 15.556 stemmeberettigete deltok digitalt eller med stemmeseddel i Finnmarks største by. Valgoppslutningen var 48,33 prosent  2.400 i Alta har stemt ja til sammenslåing, mens 5.062 har stemt nei.

I Kautokeino er ikke bildet veldig annerledes. Der er valgdeltakelsen på 52.22 prosent, det vil si at bare 1200 har stemt.

I Loppa har 54,55 prosent stemt. I hele Finnmark var det 58 prosent valgdeltakelse.