Setter laksedød på dagsorden

Fiskeriministeren inviterer til møte.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

nyheter

– Jeg ser med bekymring på problemet med dødelighet og svinn i lakse- og ørretnæringen. Nå ønsker jeg å samle både næring, forskning og forvaltning til en åpen og ærlig diskusjon om utfordringer og løsninger, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

I dag, tirsdag, inviterer han til et møte om svinn og dødelighet i laksemerdene.

– At det hvert år dør store mengder laks i oppdrettsmerdene har store konsekvenser, ikke minst for laksen, som lider. I tillegg er det dårlig økonomi for oppretterne. Oppmerksomheten knyttet til dyrevelferd kommer til å øke framover. Jeg vet at dette er noe oppdrettsnæringa jobber med, men vi må bli enda flinkere, sier Sandberg.

Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Sjømat Norge, Norsk Industri, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet er blant de som står på listen over deltagere under møtet som blir holdt i fiskeridepartementets lokaler i Oslo.