NAF: – Landet trenger ny ladepolitikk

NAF mener det bygges altfor få ladestasjoner

NB! Kan bare brukes i elbil-saken VIL HA NYE TANKER: Inger Elisabeth Sagedal i NAF ønsker at regjeringen tenker nytt slik at vi rekker å bygge ut tilstrekkelig med ladepunkter innen 2025, når det ikke lenger skal være lov å selge diesel- og bensinbiler. FOTO: Morten Abrahamsen / NTB / 

nyheter

I Norge er det et politisk mål at alle nye biler skal være elektriske innen 2025.

– Salget av elbiler går raskere enn det selv forskerne kunne forutse. Så langt i år er nesten 40 prosent av alle nye biler en elbil. I Oslo var halvparten av alle nybilene i mars en elbil. Men lademulighetene følger ikke med i bilveksten. Derfor må vi få opp en offensiv ladepolitikk nå, sier Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

Bilorganisasjonen lister opp flere tiltak som de mener må til få å opp et antall ladepunkter som står i stil med antallet elbiler på veiene, og som gjør det mulig å nå 2025-målet til politikerne.

Her står en storstilt utbygging av hurtigladere sentralt.

Krever svar på elbil-problemer

Klima- og miljøministeren må svare på hvordan regjeringen vil sørge for nok ladestasjoner i Finnmark.


Flaskehals

– Det er ingen sammenheng mellom elbilpolitikken og ladepolitikken i dag. Lading av elbil er i ferd med å bli en flaskehals i en ellers vellykket elbilpolitikk, sier Sagedal.

NAF mener Enova, som er eid av staten og skal jobbe for en omstilling av Norge til et lavutslippssamfunn, og som i dag gir pengestøtte til for eksempel etablering av ladepunkter, må ha kraftigere virkemidler.

– Regjeringen må gi Enova et måltall for ladepunkter til elbiler som henger sammen med vedtatt utvikling for elbiler, sier Sagedal.

Enova finansieres av midler fra Klima- og energifondet. Det har tidligere sortert under Olje- og energidepartementet, fra mai 2018 under Klima- og miljødepartementet.

Ikke forstyrre markedet

– Enova har ikke noen budsjettramme for de ulike satsingene våre. Vi bygger ikke selv og driver ikke ladestasjonene. Det Enova gjør, er å gi økonomisk støtte til utbygging, sier Daniel Milford Flathagen, kommunikasjonsrådgiver i Enova.

– Korridorene langs hovedfartsårene har vært et viktig satsingsområde, og nå prioriterer vi å øke tilgangen til hurtigladere i distriktene, sier Flathagen.

Distriktstilbudet er et system der kommuner som har minimalt med ladestasjoner, kan søke om støtte.

– Vi har det tilbudet vi har. Til nå har det vært viktig å få opp grunnstammen i ladestrukturen. Vi har en kontinuerlig vurdering og følger markedet tett. Et viktig prinsipp er at Enova ikke skal forstyrre fungerende markeder. Dette er et tilbud som skal bygge opp under og ikke ødelegge for markedsaktørene, sier Flathagen.

Sagedal i NAF kommenterer dette slik:

– Enova har i dag et tydelig oppdrag fra myndighetene, men for å nå de politiske målene som er satt, kan det tenkes at dette bør endres. Kanskje bør Enova gå over til å drifte ladestasjoner der kommersielle aktører ikke finner det lønnsomt?

– Bare én hurtiglader på Skaidi hadde gjort susen

I dag finnes det over 500 hurtigladestasjoner for elbil i landet, men ingen i Finnmark.


Vanskelig i nord

Selve utbyggingen av ladestasjoner er det Samferdselsdepartementet som styrer. Der understreker seniorrådgiver Tor Livius Midtbø at Enova ikke skal inn i markedet som en aktiv utbygger:

– Regjeringen støtter gjennom Enova opp om utbygging av ladepunkter for elbiler. Satsingen har økt kraftig de siste få årene. Det er viktig at man støtter opp om utviklingen av et fungerende energimarked for elbiler, slik markedet tidligere la grobunn for dagens struktur av bensinstasjoner. Det er ikke en god idé at staten, gjennom Enova, skal etablere seg som en kommersiell aktør verken innen bensin- og dieselsalg eller ladepunkter for elbiler, sier Midtbø.

Da Enova i 2015 og 2016 utlyste korridorsatsingen i Finnmark og Troms, var det ingen som beit på. Signalene fra bransjen var, ifølge Enova, at selv om Enova dekket absolutt alle investeringskostnadene, kunne driftskostnadene bli for høye til at det ville være lønnsomt.

– Nå er dette slett ikke en kritikk av markedsaktørene. Fortum og Grønn Kontakt har som de ledende aktørene hatt en intensiv utbyggingstakt i Norge de siste årene, blant annet nettopp gjennom å ha vunnet våre tidligere konkurranser, sier Flathagen i Enova.

Midtbø i Samferdselsdepartementet er fornøyd med resultatene så langt, men utelukker ikke at virkemidlene må forandres.

– Følger med på ladesituasjonen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) vil «følge med på utviklingen» av hurtiglader-nettet i nord.


– Hvis utbyggingen mot formodning ikke blir tilstrekkelig, er det naturlig vi tar en diskusjon med Enova om justering av virkemiddelapparatet. Foreløpig har vi fått gode resultater fra vår satsing, og det er vi trygge på vil fortsette etter hvert som stadig flere elbiler ruller på veiene.