30 millioner til vedlikehold av broer

Revidert nasjonalbudsjett lagt fram i dag.

OPPGRADERES: Kvalsundbrua er en av tre som får ekstraordinære midler til vedlikehold.  Foto: Rolf Edmund Lund

nyheter

– Folk skal føle seg trygge når de ferdes på norske veier, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, i forbindelse med at regjeringen bevilger 30 millioner kroner til tre broprosjekter i Nord-Norge.

Det kan dermed igangsettes tiltak på E6 Kjerringstraumen bro i Nordland, E10 Tjeldsundbrua i Troms og rv 94 Kvalsundbrua i Finnmark for å motvirke korrosjon på armeringen og nedbryting av betongen på broene, skriver regjeringen i en pressemelding.

Kvalsundbrua er den store «vinneren» og får 20 millioner kroner. Kjerringstraumen bro får tre millioner kroner og Tjeldsundbrua syv millioner kroner.

– Broene er trygge å ferdes på, men ved å fremskynde tiltak på disse broene vil vi kunne stoppe en betydelig forverring av tilstanden med økte kostnader på et senere tidspunkt. Det er verdt å bruke litt mer penger nå, dersom det kan spare oss for økte utgifter i fremtiden, sier Solvik-Olsen.