– Vi skal spille hverandre gode

Jubel hos direktør Hætta for en million fra revidert nasjonalbudsjett.

KAN SMILE: Direktør for studentsamskipnaden i Kautokeino, Klemet Erland Hætta. 

nyheter

Norges arktiske studentsamskipnad, som blant annet ivaretar Alta og Tromsø, får sammen med Studentsamskipnaden i Indre Finnmark en million kroner til å utrede et tettere samarbeid. Det er utfallet etter at revidert nasjonalbudsjett ble offentliggjort i formiddag.

I utgangspunktet hadde departementet signalisert støtte til initiativet for å utrede et tettere samarbeid mellom de to studentsamskipnadene.

– Det betyr at vi får en million kroner. Samarbeidet er initiert av oss i fellesskap etter at vi hadde lagd en idéskisse. Vi har syslet med planer for samarbeid hele vinteren, sier direktøren for Studentsamskipnaden i Indre Finnmark, Klemet Erland Hætta til Altaposten.

Han sier prosjektet de har jobbet med så langt handler om hvordan man kan gjøre hverandre gode og hvordan tildelte midler over Statsbudsjettet kan brukes mer effektivt.

– Etter at vi hadde snakket uformelt om dette og ble enige om å gjøre et framstøt så ba vi om et møte i departementet der vi la fram ideene våre. Responsen var flott og vi ble bedt om å søke penger til å finansiere dette samarbeidet. Så når vi nå har fått beskjed om at vi får en million kroner til dette, så er det selvfølgelig flott, for da får vi muligheten til å hjelpe hverandre til å samarbeide også på andre arenaer enn vi gjør i dag. Dette mener jeg viser at vi kan samarbeide uten at vi trenger å bli slått sammen med universitets samskipnad, sier Hætta.

Samskipnaden i Indre Finnmark driver ved siden av ulike tiltak for studentvelferd, også barnehage som regnes som privat drevet.