– Vi er bedt om å stemme nei

Velger Einar Mikalsen etterlyser objektivitet i folkeavstemningen.

IKKE OBJEKTIV: Alta-velger Einar Mikalsen reagerer på at det han meer er ladet spørsmålsformulering i folkeastemningen om ny storregion. Mikalsen vil selv stemme ja.  Foto: Altaposten

nyheter

Alta-mannen reagerer på måten folkeavstemningen er lagt opp. Han mener at politikerne, dersom de virkelig ønsker en reell tilbakemelding fra folk i Finnmark, bør spørre om råd på en objektiv måte.

– Velgerne vil kun få følgende spørsmål som de skal svare ja eller nei på: Ønsker du at Finnmark fylke skal slås sammen med Troms fylke? Det er etter min oppfatning en klar invitasjon til å si nei. Hadde fylkeskommunen kontaktet fagfolk som jobber med meningsmålinger ville de fått stryk for måten de har formulert seg på, sier godt voksne Einar Mikalsen.

Har betydning

Selv er han opptatt av regionsaken, og skal stemme. Mikalsen etterlater ingen tvil om at han kommer til å stemme ja til sammenslåing, men mener det som er viktig er at den reelle folkemeningen kommer fram.

– Jeg tror faktisk måten det spørres på har betydning for resultatet. Dette er en folkeavstemning som er lagt opp for å få en bekreftelse på Finnmark er mot å tvangssammenslås med Troms. Spørsmålet slik det er utformet tegner et bilde av at Finnmark skal presses inn i et fylke der Troms er ledende, konstaterer Mikalsen.

– Hva mener du spørsmålet burde vært?

– Ønsker du en ny stor region bestående av Finnmark og Troms? Det er et åpent spørsmål uten antydning om at Finnmark skal underlegges storebror Troms.

– Får vite folkemeningen

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik mener det viktigste er at folk i Finnmark får mulighet til å bli hørt i det som er et svært viktig spørsmål knyttet til regionens framtid.

FOLKERÅD: FylkesorførerRagnhild Vassvik håper på over 75 prosent valgdeltakelse. (Arkivfoto)  Foto: Trond Magne Henriksen FFK

 

– Dette er en sak som finnmarkingene er vel kjent med, både argument for og i mot. Det er nok ikke måten spørsmålet blir stilt på, men alle de andre argumentene for og i mot, som blir avgjørende for den enkelte om det blir ja eller nei.

– Men kan du følge Mikalsen i at spørsmålet ikke er nøytralt stilt?

– Til en viss grad kan jeg være med på at informasjonen som er gått ut fra fylkeskommunen kunne vært formulert bedre. Men det er en avsporing. Som sagt tror jeg alle heller nå skal bruke tid på å argumentere for eller i mot sammenslåing. Dersom vi virkelig ønsker folkets råd må vi jobbe for at flest mulig avgir stemme, sier fylkesordfører Vassvik.

Spent

Hun er selv spent på hva finnmarkingene vil svare, og i hvor stor grad de vil stemme.

– Hvor stor valgdeltakelse må det være for at du personlig skal være fornøyd?

– Alt over 75 prosent valgdeltakelse synes jeg er veldig bra, og vil gi sentrale myndigheter et godt bilde på folkemeningen i Finnmark. Er valgdeltakelsen ned mot bare 50 prosent blir jeg veldig, veldig skuffet.

– Du har selv frontet motstand mot sammenslåing med Troms, men hvor stort nei-flertall bør det være for at storting og regjering skal snu?

– Jeg tror og håper på at en klar majoritet av velgerne sier nei, og at det blir så stort nei-flertall at det utgjør et politisk press. KrF, som er en nøkkel for å få omgjort vedtaket om Troms og Finnmark som en felles region, er i ferd med å åpne for  beholde Finnmark som en egen region. KrF sier at nye oppgaver til regionen er en forutsetning for at partiet skal sikre flertall for sammenslåing. Forelløpig er det ingen nye oppgaver, og et klart folkeflertall mot sammenslåing vil sette KrF under press, vurderer altså fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Starter mandag

Selve valgdagen er 14. mai, men allerede 7. mai kan du stemme både på nett og på papir. Du vil kun få ett spørsmål som du skal svare ja eller nei på: «Ønsker du at Finnmark fylke skal slås sammen med Troms fylke?»

Fra mandag 7. mai fra klokken 10.00 kan du besøke nettsiden «www.finnmark2018.no» for å stemme. Den er åpen fram til 14. mai klokken 21.00. Du logger inn på samme måte som du logger inn på for eksempel Altinn eller nettbanken

Du kan også forhåndsstemme på papir i egen kommune 7.-11. mai og på selve valgdagen 14. mai i kommunen sine lokaler. Du stemmer slik du ville gjort under et vanlig valg, men det vil ikke bli sendt valgkort i posten, så husk å ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde).