Setter inn svensk fly uten autorisert helsepersonell

Helseforetaket avviser fullt sammenbrudd i luftambulansetjenesten.

TAR GREP: Øyvind Juell og Luftambulansetjenesten leier inn svensk fly, men har problemer med å få autorisert helsepersonell til å betjene flyet.  Foto: Arkiv

nyheter

Krisen i luftambulansetjenesten blir stadig forverret og mer komplisert. Helseforetaket Luftambulansetjenesten som er ansvarlig for beredskapen, avviser overfor Altaposten at de er full sammenbrudd i tjenesten.


Uten fly – måtte bruke helikopter fra Tromsø for å berge livet til pasient i Kirkenes

Mads Gilbert hevder luftbambulansekrisen er gambling med liv og helse.

 

– Luftambulansetjenesten HF ser svært alvorlig på at de tre nordligste flyene var ute av beredskap samtidig i tre timer denne kvelden. Det er ikke snakk om noe totalt sammenbrudd i ambulanseflytjenesten, men Lufttransport FW AS som har forpliktet seg til å levere fly og mannskap på beredskap har hatt problemer med å dekke opp alle sine vakter den siste tiden, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

Tre timer

Dette er situasjonen som Luftambulansetjenesten nå bekrefter: Alta og Tromsø var ute av beredskap samtidig i tre timer mellom klokken 19.00 og 22.00 i går kveld.  Flyet i Tromsø var på beredskap, men hadde annet oppdrag (samtidighetskonflikt) som førte til at UNN måtte bruke helikopteret i Tromsø til å hente pasienten i Kirkenes. Tromsflyet kom på beredskap klokken 22.00 og Alta kom på beredskap klokken 24.00 samme kveld. Kirkenesflyet var av beredskap frem til klokken 12 i dag.

Leide inn fly

Direktør Juell forteller det igangsettes tiltak for å sikre pasientene:

– For å kompensere for svikten i beredskapen Lufttransport FW AS skulle levert har vi leid inn et ambulansefly fra Babcock  som var  på plass i Tromsø torsdag kl. 11.00. Flyet er et splitter nytt Beech 250 – arvtakeren av Beech 200 som Lufttransport opererer i dag. Flyet er ennå ikke konfigurert for kortbane operasjoner, men skal ta unna oppdrag som går mellom langbaner, forklarer Juell.

 Han sier at rundt 60 prosent av alle ambulanseflyoppdrag i Nord Norge går mellom to langbaner og oppdragene det svenske flyet løser avlaster våre fly slik at den totale beredskapen blir bedre. Det blir gjort løpende vurderinger av hvor lenge flyet blir i Tromsø.

Han  forklarer videre at de ni flyene luftambulansetjenesten er en nasjonal ressurs som dirigeres dit behovet til en hver tid er størst. Fly fra andre baser vil på best mulig måte dekke opp de basene der fly står utmeldt.


Kan la nye selskap drive flybasene

Helseforetaket åpner for å la andre enn Lufttransport drive basene fram til operatørskifte.

 

– Vår flykoordineringssentral vil ved behov benytte ambulansefly fra Gardermoen til å gjennomføre oppdrag i nord. Men det er pasientenes behov som styrer bruken av flyene, påpeker direktør i helseforetaket.

Uten autorisasjon

Spørsmålet som er dukket opp med innleie av det svenske flyet, er om flysykepleierne har autorisasjon for Norge.

– Svenske sykepleiere har svensk autorisasjon og flyr foreløpig på den. Luftambulansetjenesten HF har sammen med UNN laget rutiner for å sikre at dette gjøres på en forsvarlig måte. Dette vurderes for hvert enkelt oppdrag. Dersom noen oppdrag krever det vil det bli brukt norsk lege i tillegg til den svenske sykepleieren, klargjør Juell.

 Den samme rutinen ble brukt da Babcock Scandinavian Air Ambulance hadde et jetfly stående i Tromsø med beredskap for Svalbard gjennom to vintre for noen år tilbake. Helseforetaket opplyser at noen av de svenske sykepleierne til Babcock har autorisasjon, og det iverksettes nå hastebehandling i Helsedirektoratet for å kunne gi de svenske sykepleierne som mangler dette norsk autorisasjon.