Krever at Høie griper inn og sikrer at flyene er på vingene

Ambulansefly på bakken kan bli ny sak for Stortinget.

Geir Iversen, Senterpartiet,   Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Senterpartiets Geir Iversen betegner det faktum at basen i Alta har vært uten fly i beredskap som en gambling med liv og helse.

– Jeg kan ikke love at det skal ryddes opp, men jeg kan love at Senterpartiet vil fortsette kampen for at Finnmark og Alta skal ha likeverdige helsetilbud. Nå må helseminister Bent Høie gripe inn, og Sengterpartiet vil kreve at helseministeren kommer til Stortinget med en redegjørelse med substans, ikke selvfølgeligheter som tidligere, sier stortingsrepresentanten som for tiden er i Brussel på fiskerimesse.


Alta-flyene satt på bakken igjen: – Det er ingen god situasjon

...men sjefen for Luftambulansetjeneste HF vil ikke gå med på at det er noen krise.

– Vi må se på hele komplekset, også hvorfor vi er kommet i en slik situasjon vi er i nå og hvem som har ansvaret og hva vi kan gjøre for å sikre at pilotkompetansen som er bygd opp ikke forsvinner.

Toppe tar saken

Han forteller til Altaposten at partiets helsepolitiske talskvinne, Kjersti Toppe, følger helsetilbudet i Alta og Finnmark tett. Hun er spesielt opptatt av sammenbruddet i ambulanseflytilbudet. Før påske rettet hun et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie.

«Kan statsråden garantere for beredskapen for liv og helse i Nord-Norge i påsken og videre utover våren, og vil statsråden med bakgrunn i ambulansefly- krisen i Nord-Norge avslutte praksisen med anbud for en så kritisk infrastruktur for sikkerhet og beredskap som luftambulansen er?»

Toppe gjorde det også klart overfor Høie at den svekkede beredskapen i Nord Norge var så alvorlig at det måtte igangsettes strakstiltak, inntil permanente løsninger er på plass.

«Anbudspraksisen utsetter beredskapen for kritisk sårbarhet i overgangsperioder og dette er ikke forsvarlig. Spørsmålsstilleren viser til at Akuttutvalget også pekte på offentlig drift av luftambulansetjenesten. Luftambulansetjenesten er en så viktig del av beredskapen at den ikke kan settes i spill slik det nå er gjort i Nord Norge.», het det i begrunnelsen.

Kort periode

I sitt svar viste Høie til at det i en kort periode før påske var det utfordringer med å holde ambulansefly i beredskap i Nord-Norge. Han vedgikk at det i en overgangsfase kunne bli utfordringer med kapasiteten når opplæringen sammenfaller med sykdom og andre forhold. Høie pekte også på at det var igangsatt  tiltak for å redusere risikoen for kapasitetsproblemer.

«Styret for Luftambulansen HF har informert meg om at de følger situasjonen løpende. Etter deres vurdering vil situasjonen forbedres utover våren etter hvert som nyansatte flygere har fått nødvendig opplæring», avdramatiserte Høie og viste samtidig til at  det ikke var noen opplysninger om at liv eller helse hadde vært truet.