Erna på reinflytting

Statsministeren tar turen til Sennalandet i slutten av april.

KOMMER: Erna Solberg skal ha med seg media til Sennalandet.  Foto: Kita Eilertsen

nyheter

Det er reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark som søker dispensasjon fra motorferdselsloven, slik at pressen kan følge statsminister Erna Solberg til reinflytting 30. april. Transport av statsministeren med følge og ansatte hos Fylkesmannen skjer med hjemmel i lovens §4.a og trenger på bakgrunn av dette ikke dispensasjon til formålet.  Verre er det med media.

FLYTTING: Statsministeren skal se nærmere på reinflytting på Sennalandet.  Foto: Freddy L. Larsen

Det er hovedutvalget for næring, drift og miljø som får saken på bordet neste uke, med positiv innstilling fra administrasjon i Alta kommune.

– Vi har i vår vurdering lagt til grunn kunnskap fra Naturbase og lokal kunnskap om naturmangfoldet i området. Dispensasjon kommer ikke i direkte konflikt med verdifullt naturmangfold, heter det i begrunnelsen.

 –  Vi ser ikke at transporten vil være til vesentlig hinder eller ulempe for andre interesser, tilføyes det.