Fikk ikke flertall for å fjerne Høie-styrene

Venstre-landsmøtet unngikk oppgjør med helseforetakene.

Her er delegatene fra Finnmark Venstre til årets landsmøte i Venstre på Jessheim. Fra venstre Lars O. Haugen (Sør-Varanger), Margoth Thomassen (Porsanger), Elin Sandvik (Karasjok), Leif Gøran Wasskog (leder Finnmark Venstre), Eilert Isaksen-Warth (Finnmark Unge Venstre), Raymond Londal (Alta). 

nyheter

Landsmøtet til regjeringspartiet Venstre har gått på Jessheim denn helgen, og er ikke klar til å utfordre regjeringen på organiseringen av helse-Norge. Delegasjonen fra Finnmark Venstre fikk ikke flertall for en uttalelse der Høie-styrene, de regionale helseforetaksstyrene, strippes for makt og erstattet med folkevalgt styring av helsetilbudene i Norge.

Tok kampen

Selv om Alta Venstre, som de selv sier var realistiske nok til å se at det ville bli vanskelig å få flertall for en uttalelse om fjerning av de såkalgte «profesjonelle» styrene og byråkraitet som er bygd opp, var finnmarksdelegasjonen klar på at de ville kjempe for forslaget til uttalelse. Ønsket om å tilbakeføre styring og organisasjon for et desentralisert helsetilbud til fylkene/de nye regionene ble derfor løftet inn for landsmøtet. Helseminister Bent Høie har fjernet folkevalgte representanter fra styrene og oppnevner selv hvem som skal sitte i styrene. 

Før landsmøtet hadde delegat og leder av Alta Venstre, Raymond Londal, et budskap knyttet til helseforetakene. Alta Venstre hevdet at det er i partiets ånd og tradisjon å få folkevalgt styring over et av de viktigste samfunnsområdene – nemlig landet helsetilbud.

– Derfor er jeg trygg på at Venstre som parti er enig med Alta Venstre at vi må vrake organiseringen med helseforetak. Vi ser at det er blitt veldig lang avstand fra folk flest til den politikken som utøves på helseområdet. Derfor er tiden nå inne til å kvitte oss med et byråkrati som er blitt lønnsledende og svært dyrt.  Det viktigste er at foretakene i dag er helt uten folkevalgt påvirkning og styring, slo Londal fast.

Nådde ikke opp

Kun ni av 59 innsendte uttalelser nådde opp og ble fremmet av redaksjonskomiteen. Blant de ni var ikke uttalelsen fra Alta Venstre. Alta Venstres uttalelse var den eneste som berørte framtidig organisering av helsetilbudet, så redaksjonskomiteen hadde ingen mulighet til å slå sammen uttalelsen fra Alta med andre, og dermed skaffe økt legitimitet for den.

– Det var litt som forventet at uttalesen ikke kom gjennom. Men Finnmark Venstre hadde muligheten til å utfordre redaksjonsnemda sine valg og satte sykehusuttalelsen opp mot en annen uttalelse. Så i to og et halvt minutt fikk jeg anledning til å fronte saken med hele landsmøtet som tilhørere. Til å være første gang landsmøtet fikk tanken presentert, var det moro å se at rundt 20 prosent støttet uttalelsen, forteller Londal og legger til:

– I debatten kom det i tillegg frem at Alta Venstres uttalelse er i tråd med hva ekspertutvalget har anbefalt, og at det forventes at Venstre jobber videre ut fra det. Etter innlegget kom det overraskende mange positive tilbakemeldinger. Selv om uttalelsen ikke gikk gjennom, opplever jeg at den ble godt mottatt.

Må modnes

Venstre-lederen fra Alta tror at tanken om å fjerne Høie-styrene må modnes.

– Enkelte saker tar tid å få løftet frem på et landsmøte. For et par år siden frontet jeg at alle havner og fiskemottak bør bli miljøstasjoner. Det gikk ikke gjennom da, men i dag gikk «Stille krav om avfallsplaner og sørge for at det er ordninger for å levere marint avfall i alle havner» gjennom uten problem. Nå har de fleste fått med seg plastproblemet i havet. Men allerede for noen år siden frontet altså Finnmark Venstre dette, basert på gode innspill fra Tor Mikkola i Nordkapp Venstre.