Fikk dratt i gang nordnorsk klimanettverk

Alta kommune sentral i miljønettverk.

FØRSTE MØTE: Alta har sammen med Rana, Tromsø, Harstad, Narvik og Bodø og Nordland fylkeskommune etablert Klimanettverket Nord-Norge. Her er kommunenes representanter i nettverket samlet til første møte.   Foto: Hjemmesida til Rana kommune.

nyheter

Spesialkonsulent Marie Rushfeldt i Alta kommune forteller at det var Alta kommune som har tatt initiativet til å starte et klimanettverk i Nord-Norge.

– Nå er nettverket etablert med seks kommuner og en fylkeskommune, forteller spesialkonsulenten som har stått sentralt med å få etablert nettverket.

Store kommuner

Alta har sammen med Rana, Tromsø, Harstad, Narvik og Bodø og Nordland fylkeskommune etablert Klimanettverket Nord-Norge.

– Vi ønsker å få løftet klimaarbeidet og få delt de erfaringer som allerede foreligger i de respektive kommuner, forteller Rushfeldt som  opplyser at det første nettverksmøtet var  9.april.

– Jeg kalte inn til oppstartsmøte 21.desember 2017 med kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner i Nord-Norge. Den 24.januar hadde  de  kommunene som var klar i Nord-Norge et skypemøte hvor det ble besluttet å starte et nettverk, forteller Alta kommunes representant.

I midten av februar sendte Marie Rusfeldt inn søknad om nettverksmidler til klimasatsordningen på vegne av kommunene til  miljødirektoratet. Kort tid etter fikk nettverket innvilget støtte og snart var pengene også tilgjengelig. Det resulterte i det første nettverksmøtet 9. april.

Klimaplan

I Alta blir nettverket viktig, og kommunen står nå foran å vedta kommunedelplanen for miljø, energi og klima. Den skal til politisk sluttbehandling 22 mai i kommunesyret. Da har den vært behandlet i hovedutvalget for næring, drift  og miljø 23. april og i planutvalget 9.mai.

Klimanettverket er etablert for å utvikle og styrke arbeidet innen klima, sier Marie Rusfeldt og viser til en sak på hjemmesida til en av deltakerkommunene i nettverket, Rana kommune. ​

Her heter det at ​den globale gjennomsnittstemperaturen øker. Snø og is smelter og havet stiger og blir surere. Konsekvensene av klimaendringene kan bli alvorlige, både for mennesker og naturen.

– Det er viktig å få løftet arbeidet med klimatiltak, og det vil være nyttig å dele erfaringene mellom oss i nettverket, sier spesialkonsulenten i Alta kommune som er sentral i nettverket.

Rana kommune skriver:

«Ideen med klimanettverket er at kommunene via gjensidig inspirasjon, utveksling av ideer og erfaringer fra klimaarbeidet, vil få et grunnlag for å gjøre det enklere å gjennomføre energibesparelser og redusere klimagasser.»