– Høyre er for anbudsprosesser, men vi må tenke oss nøye om

Høyre-leder bekymret over ambulanseberedskapen.

SA FRA: Nestleder i Troms og Finnmark Høyre, Ståle Sæther, talte pasientene i Finnmarks sak under Høyres landsmøte i helga.   Foto: Pressefoto

nyheter

– Høyre er for anbudsprosesser, men vi må tenke oss nøye om når dreier seg om kritiske akuttfunksjoner. Høyre bør sørge for at helseforetakene i fly- og ambulanseanbud krever en overdragelse av de ansatte. Hadde dette vært benyttet i luftambulanseanbudet, hadde ikke helseministeren måttet svare for luftambulanse beredskapen i stortinget, sa nesteleder i Troms og Finnmark Høyre, Ståle Sæther, under Høyres landsmøte på Gardermoen i helga.

Sæther tok i sitt innlegg også opp de lange reise- og ventetidene pasientene i Finnmark må leve med.

– Utfordringer med lange reise- og ventetider i pasientreiser er kjent og ble behørig belyst under landsmøtet i fjor. Fortsatt har virkelige pasienter i Finnmark over 20 timers reise -og ventetid. Helse -og omsorgskomiteen ser at dette ikke er forsvarlig og  har fremmet en sak for stortinget om gjennomgang av ordningen. Dette har vært en sak Alta og Finnmark Høyre har frontet, men dessverre ikke fått gjennomslag for. For befolkningen i Finnmark vil det være svært positivt om Høyre sørger for at pasientene kommer seg raskere hjem fra reiser til helsetjenester, sa Sæther til landsmøtet.

Han pekte videre på at mange helseforetak kjøper ambulansebåttjenester fra private aktører med stor suksess.

– Helseforetakene har i det siste bestemt at ambulanseanbud ikke skal inkludere virksomhetsoverdragelse. Argumentet er innsparingspotensial i lønn og pensjonskostnader. Praksisen benyttes både i luft- og båtambulanseanbud. Dette er mulig fordi ambulansetjenester ikke er nevnt i lovverket som omhandler overdragelse. Resultatet av denne praksisen ser man nå i luftambulansen, hvor mange piloter sier opp stillingene sine, som igjen gir utfordringer med å opprettholde en forsvarlig tjeneste, sa nestlederen fra nord.

Han mente videre at man i distriktene er helt avhengig av ambulansepersonell med stor lokalkunnskap, noe han mener settes i spill ved regjeringens egen politikk.

– Lokalkunnskap gir en hurtig og sikker oppgaveløsning til det beste for pasienten. For Høyre er pasientens sikkerhet det aller viktigste i pasientens helsetjeneste.