– Ikke kommet like langt som resten av landet

Barnevernet i nord kommer dårlig ut.

BEKYMRET: Direktør i Bufetat Region Nord, Pål Bergstrøm.  Foto: Bufetat

nyheter

De tre nordnorske fylkene ligger på topp på statistikken for omsorgsovertakelse. Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i det statlige barnevernet mener de ikke er kommet langt nok

– Jeg er bekymra over at vi ikke klarer å snu utviklinga raskere enn vi gjør. Vi er rett og slett ikke kommet like langt her som i resten av landet, sier Bergstrøm til NRK.

Kommunene i nord topper lista for omsorgsovertakelse, med Finnmark som verstingen med det dobbelte av landsgjennomsnittet. Bergstrøm er klar på årsaken.

– Vi har mange små og sårbare kommunale barnevernstjenester. Det betyr at kapasiteten og kompetansen for å kunne gå inn med virkningsfulle hjelpetiltak er annerledes enn i det sentrale østlandsområdet, derfor kan det gå så langt at omsorgsovertakelse blir eneste løsninga, sier direktøren i Bufetat region nord.