– Større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom på vidda

NVE har publisert sin vårflomanalyse.

NVEs vårflomanalyse - utarbeidet 19. mars.  Foto: Norges vassdrags- og energidirektorat

nyheter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder at det i Nord i Trøndelag og i Nord-Norge er mindre sannsynlighet enn normalt for stor vårflom, basert på det vi vet om snømengder der. Unntaket er Finnmarksvidda hvor det er noe større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom.

Hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen presiserer at denne analysen ikke er et varsel, men sier noe om sannsynligheten for stor vårflom i ulike deler av landet. Analysen vil bli oppdatert cirka hver annen uke framover. Dersom NVE varsler flom blir dette publisert umiddelbart på varsom.no.

Hvor stor blir vårflommen?

Engen forklarer at vårflom er et årlig fenomen i store deler av landet. Akkurat hvor stor vårflommen blir er helt avhengig av været framover.

– Blir det en vår med moderat varme og lite nedbør, får vi en ganske normal vårflom, selv der det er uvanlig mye snø. Året 1988 er et godt eksempel på det. Da var det litt mer snø østafjells enn det er nå, men moderat varme og lite nedbør førte til en helt ordinær vårflom uten spesielle problemer, forteller hun.

Hvis det derimot skulle bli mye nedbør kombinert med varme, vil det bli uvanlig stor flom.

Slik beregner NVE sannsynlighet for vårflom

NVE beregner sannsynlighet for flom ved å kjøre dagens vannlager (snø, grunnvann og vannføring) gjennom en hydrologisk modell.

– For å kunne si noe om videre utsikter for vårflom bruker NVE informasjon om været slik det har vært på samme tid av året hvert år siden 1957.

– Vi tar dagens vannlager og kombinerer dette med historisk vær siden 1957. Da får vi beregnet 61 teoretiske flommer på hvert sted beregningen utføres for. Det danner grunnlag for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom i år, forteller Engen.

Sannsynlighet for flom beregnes ukentlig for om lag 120 forskjellige steder fordelt over hele landet. Basert på analyse av disse områdene kan vi si noe om sannsynligheten for at vårflommen blir så stor at den kan medføre skader og problemer for øvrig.