– Fortsatt betydelig skredfare i Nord-Norge

Hovedredningssentralen i Nord-Norge ber folk vise vett og være varsom.

Betydelig skredfare i våre strøk.  Foto: Vidar Kristensen / arkiv

nyheter

Snøskredvarselet for Vest-Finnmark tirsdag og onsdag viser en betydelig skredfare.

– Kompleks situasjon med flere skredproblemer, det krever mye kunnskap om skred å bevege seg trygt i bratt terreng. Gjør svært forsiktige vegvalg, heter det på varsom.no

Bakgrunnen for varslingen er krevende forhold i fjellet.

– Mye snø og kraftig, varierende vind har dannet ustabile fokksnøflak i leheng i nesten alle himmelretninger. Vær oppmerksom på at fokksnøflakene kan legge seg over vedvarende svake lag med nedføyka overflaterim eller kantkorn. Skred i disse lagene kan bli større og det kan være mulig å fjernutløse skred. Noen naturlig utløste skred kan forventes.