Stor økning i Sivilforsvarets aktivitet

I alt 4.502 personer i Sivilforsvaret var i innsats i 45.148 timer i 202 hendelser i fjor. Det er en økning på 15.000 timer fra året før.

STORE OPPDRAG: De to største oppdragene for Sivilforsvaret i fjor, var i Finnmark.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Søk etter savnede personer står for 99 av alle oppdrag i fjor. De to største leteaksjonene var i Finnmark, begge på nesten 4.000 timer. Vestfold er fylket hvor det var flest leteaksjoner med 20, skriver NTB.

– Sivilforsvaret rykker ut til stadig flere hendelser rundt om i landet. Noe av fortrinnene til Sivilforsvaret er at vi kommer med trente og organiserte mannskaper, som er i stand til å forholde seg til ulike typer hendelser og krisesituasjoner, sier avdelingsdirektør Arnstein Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i en pressemelding.

Innsatsene i 2017 kostet litt over 17 millioner kroner.

Bredde i oppdragene

Utviklingen over tid viser at Sivilforsvaret har fått større bredde i oppdragene som utføres. Leveranser innenfor vakthold, sikring, samband og kommunikasjon, telt, lys og varme er blant oppdragene som har økt.

Etter leteaksjoner følger flom og bygningsbranner med 17 oppdrag hver seg og skogbranner med 10.

Sivilforsvarets største innsats i 2017 var sykkel-VM i Bergen med 5.143 timer, hvor de bisto politiet i planleggingsarbeidet og stilte med mannskaper og materiell under selve arrangementet.