Vurderer å kreve eiendomsrett for hele Kautokeino

Ordføreren bekrefter at kravet kan bli omfattende.

VIL HA RÅDERETT: Kautokeino-ordfører Johan Vasara har hårete ambisjoner for retten til land og vann i Kautokeino   Foto: Magne Kveseth

nyheter

Kautokeino kommune vurderer å kreve full eiendomsrett for hele kommunen når Finnmarkskommisjonen skal starte arbeidet med å utrede rettighetene for Kautokeino kommune, det såkalte felt 8.

Folkemøter

I kveld er det orienteringsmøte med Finnmarkommisjonen i Kautokeino og i morgen kveld er det møte i Maze.

–  Vi er i en prosess der vi utreder det juridiske grunnlaget for det, der saken fremmes til kommunestyret i juni for endelig godkjenning og innsending til Finnmarkskommisjonen. Vi ser også på mulighetene for å fremme saken i fellesskap med bygdelag, siidaer og andre rettighetshavere for å unngå konflikter lokalt, sier ordføreren.

En lærdom

Det er etter lærdom fra prosessene hittil, der både kommisjonen og rettsinstansene synes å bruke lokal uenighet som argument for verken å tilkjenne eiendoms- eller forvaltningsrett til rettighetshavere, sier ordfører Johan Vasara til Altaposten.

Han understreker at Kautokeino er landets største utmarkskommune og omtrent en fjerdedel av hele Finnmark i størrelse.

–  Vi er rike på ressurser og erfaringene våre med Fefo viser dessverre at vi er en råvareprovins også her, der store utmarksinntekter kanaliseres rett ut av kommunen, sier ordfører Vasara. 

Ber folk møte opp

Informasjons-/folkemøter om kommisjonens arbeid generelt og i feltet arrangeres tirsdag 13. mars i LES-bygget i Kautokeino og onsdag 14. mars på grendehuset i Maze. Alle er velkommen til møtene klokken 18 begger dager.

Finnmarkskommisjonen kunngjorde 18. september oppstart i felt 8 Kautokeino. Rettighetskartleggingen omfatter all grunn i Kautokeino kommune som Finnmarkseiendommen (Fefo) overtok fra Statskog Finnmark ved finnmarkslovens ikrafttredelse 1. juli 2006. Kommisjonen skal også utrede interne forhold i reindriften, dersom noen med rettslig interesse i en avklaring krever det.

– Jeg håper folk kommer på møtene, sier ordføreren i en oppfordring.