Inn med million i lakseklynge

Ber om en million til Kompetanseklynge Laks AS.

VIL BRUKE MILLION: Jørgen Kristoffersen mener det er behov for mer forskning.  Foto: Astrid Krogh

nyheter

Næringssjef Jørgen Kristoffersen går inn for at Alta kommune bruker kraftfondet til å gjennomføre handlingsplanen og bidra til at klyngen viderefører sitt arbeid.

Kompetanseklynge Laks SA fikk da følgende eiere: Storekorsnes Fiskarlag, Alta kommune, UIT, Akvaplan-Niva, Nofima, Grieg Seafood , NRS, Cermaq og  konsulentselskapet Noodt & Reiding AS.  I tillegg er Fefo , Sametinget og Alta Næringsforening assosierte medlemmer. 

I 2018 har klyngen en budsjettramme på nærmere 5,5 millioner kroner, derav en million fra Alta kommune.

– Formålet med klyngen er å skape et forpliktende samarbeid mellom havbruk, FOU, berørte næringer og miljøinteresser i arktis, heter det i saksfremlegget.

Næringspolitikerne skal behandle saken neste uke, men administrasjonen foreslår å bruke en million.

– Altasamfunnet har betydelig kompetanse innen havbruk og villaksforvaltning, og etablering av Kompetanseklynge Laks SA har organisatorisk brakt oss til topps nasjonalt innenfor klyngetenkning på dette området.  Imidlertid ser vi at denne organiseringen bli kopiert av blant annet miljøer i Tromsø, heter det i saksfremlegget.

Alta kommune ønsker gjennom klyngen å bidra til kunnskapsbasert vekst og mener det er kunnskapshull som må fylles.

– Det er behov for mer forskning på ulike problemstillinger tilknyttet havbruk og dens påvirkning på livet i havet. I dette arbeidet er kompetanseklyngen vår viktigste aktør for samarbeid med andre FOU-miljø i arbeidet med å best mulig kunnskapsgrunnlag for miljømessig bærekraftig utvikling og vekst i havbruket.