To fellinger i Finnmark

To hannjerver er felt i Porsanger og Karasjok av SNO.

FELLINGER: SNO felte to jerv i helga.  Foto: Illustrasjonsfoto fra arkiv.

nyheter

Så langt i år er det felt sju jerver i ekstraordinære uttak.

Det opplyser Miljødirektoratet. Ekstraordinære uttak er skadefelling etter vedtak fra direktoratet.

Hovedsakelig blir jervebestanden regulert gjennom lisensfelling. Da lisensfellingen ble avsluttet 15. februar, var det bare tatt 40 dyr av en kvote på 113. Direktoratets mål er å redusere jerveskader på sau og tamrein.

– I en del områder fungerer lisensfelling som et effektiv virkemiddel for å regulere jervebestanden. Men det er fremdeles områder de lisensfellingen ikke er tilstrekkelig målrettet og der det var skader på sau og tamrein i 2017, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en kommentar til det ekstraordinære uttaket.

En nedgang i jervebestanden gjør at man i år må være mer restriktive for ikke å komme under Stortingets bestandsmål.

Statens naturoppsyn (SNO) skal i løpet av våren undersøke både kjente og nye hi-områder for jerv. Da vil det bli vurdert å ta både tisper og valper. Slik hi-uttak får sterk kritikk fra Naturvernforbundet.

– Dette er en barbarisk metode som brukes kun for å redusere bestanden av en sterkt truet art i norsk natur, uttalte fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet til NRK tidligere i år. (©NTB)