Tar med komiteen nordover

Familie- og kulturkomiteen kommer til Finnmark for å høre om ståa i blant annet barnevernet.

HJEM PÅ JOBB. Marianne Haukland og resten av familie- og kulturkomiteen kommer nordover på et tre dagers langt maratonløp.   Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Komiteen som blant andre Marianne Haukland (H) sitter i skal ha et tredagers maratonopplegg i Finnmark og første stopp er i Alta mandag denne uka. Her skal de få en statusrapport om barnevernet i Finnmark.

Forsøket med ansvarsdeling stat/kommune innen barnevernet skal stortingspolitikerne også få vite mer om, samt at e skal få en presentasjon av studietilbudet vedrørende barnevern ved UiT- Alta.

Delegasjonen skal også innom Alta museum og Nordlyskatedralen, hvor de på sistnevnte sted skal ha omvisning og få en minikonsert med Ensemble nord.

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme Olav Øygard, kommer for å kaste glans over kirkekaffen og for å holde et miniforedrag, før delegasjonen busses til Kautokeino mandag ettermiddag.

Tirsdag skal det samiske teateret Beaivváš inspiseres før turen går videre til Internasjonalt Samisk Filminstitutt hvor det også blir lunsj. Vitenskapsbygget skal besøkes, likeså samisk arkiv og møte ¨med ordføreren er selvsagt. Nasjonal institusjon for menneskerettigheter får også hilse på politikerne. Siste post på programmet før avreise til Karasjok er Kautokeino kunstnerkollektiv.

Tirsdag kveld avslutttes med middag i karasjok sammen med sametingsrådet. Onsdag starter dagen med omvisning på Sametinget, før det går slag i slag med møter. Først ut er sametingsrådet, deretter med ordføreren i Karasjok, Svein Atle Somby (AP), før De samiske samlinger får besøk, etterfulgt av samisk senter for samtidskunst. Til sist skal komiteen få se hvordan samiske medier jobber gjenom et besøk hos NRK Sápmi, Ávvir og Ságat.

I tillegg til haukland fra Alta består komiteen av:

Tone W. Trøen, komitéleder, H

Kari Henriksen, AP (deltar ikke onsdag)

Silje Hjemdal, FRP

Tage Pettersen, H

Åslaug Sem-Jacobsen, SP

Freddy André Øvstegård, SV

Grunde Almeland, V

Ingrid Sand, komitésekretær

Mona Bothner, komitésekretariatet