– SNO har ingenting med jakt å gjøre

Verken ordinær kvotejakt, eller såkalt skadefelling.

IKKE SNO SITT BORD: Rune Somby i SNO sier Statens naturoppsyn ikke har noe med gaupejakta å gjøre og synes Altaposten rotet det litt til forleden.   Foto: Arkiv

nyheter

Altaposten omtalte i går ønsket til reineier Hans Ole Eira om at gaupefamilien som er observert i Kåfjord, Hovdenes og Talvik-området må bli jaktet på som et forebyggende tiltak.

Rune Somby som er en av SNO sine representanter i Alta, sier i en kommentar at han synes det kom noe uheldig ut at kun SNO var kontaktet om saken.

– Vi i SNO har ingenting med jakt å gjøre, verken skadefelling eller den ordinære kvotejakta. Dette er fylkesmannen, rovviltnemnda og miljødirektoratets bord, sier Somby, som er redd folk misforstår fakta i saken.

Somby mener man for det første må skille mellom såkalt skadefelling og ordinær jakt, men samtidig være oppmerksomme på at SNO kun registrerer de rovdyrene som finnes i et område og registrerer eventuelle skader på rein der hvor det har vært rovdyr på ferde.

– Spørsmålet om jakt på den registrerte gaupefamilien må derfor rettes til den instansen som beslutter jakt eller ikke jakt som et forebyggende tiltak, etter at reineierne ber om at dyrene blir tatt ut. Vi er tre ansatte ved SNO her i Alta og vi synes artikkelen i går kom litt uheldig ut med fokus på SNO og jakt. Vi har ikke noe med jakt å gjøre, dette er et spørsmål som blant annet kan rettes til fylkesmannens miljøavdeling, sier Rune Somby til slutt.