Størst overnattingsøkning i Finnmark

166.183 flere overnattinger i Nord-Norge i 2017

STØRST ØKNING: Finnmark har en økning i antall overnattinger på 11 prosent i 2017. Illustrasjonsfoto: Scandic Alta.   Foto: Vilde Øines Pedersen

nyheter

Finnmark har størst økning av totaltrafikken med 11 prosent, mens Nordland har en økning på 5 prosent og Troms en økning på 1 prosent.

3 879 970 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2017 er en økning på 166 183 overnattinger fra året før.

«Nord-Norge har en økning på 4 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i 2017, mens Norge totalt har en økning på 1 prosent»

Dette innebærer en økning på 4 prosent, mens Norge hadde en økning på 1 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har hatt en økning på 11 prosent, mens den norske trafikken har økt med 1 prosent.

Tilsvarende tall for Norge som helhet er en økning i utenlandstrafikken på 2 prosent og en nedgang i den norske trafikken på 0,2 prosent.

Beste år noensinne

– Statistikken dokumenterer at 2017 er det beste året noensinne for overnattingsbedriftene i nord, sier regiondirektør Ole Henrik Hjartøy i NHO Nordland.

– Det er ved årets avslutning spesielt hyggelig å konstatere at utenlandstrafikken har en solid økning i hele landsdelen i desember og for året som helhet, sier Hjartøy.

Forskjell på hotell og camping

Hotellene i landsdelen har i 2017 en økning i totaltrafikken på 3 prosent, mens Norge som helhet har tilsvarende økning. Utenlandstrafikken til de nordnorske hotellene har økt med 4 prosent, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 1 prosent.

På campingplassene og hyttegrendene har det vært en økning i totaltrafikken på 8 prosent fra 2016 til 2017, mens Norge som helhet har en nedgang på 5 prosent. Den utenlandske campingtrafikken til Nord-Norge har økt med 21 prosent, mens den norske trafikken har hatt en nedgang på 3 prosent.

Utenlandstrafikken til de nordnorske overnattingsbedriftene har i desember 2017 en økning på 16 prosent i forhold til desember 2016, mens utlandstrafikken til Norge totalt hadde en økning på 8 prosent.

Desemberstatistikken er publisert av SSB og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge.

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 11 prosent i desember 2017.

Derav:

• Nordland + 1 prosent

• Troms + 17 prosent

• Finnmark + 14 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 4 prosent i desember 2017.

Derav:

• Nordland + 1 prosent

• Troms + 4 prosent

• Finnmark + 11 prosent

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 16 prosent i desember 2017

Derav:

• Nordland + 12 prosent

• Troms + 18 prosent

• Finnmark + 13 prosent