Mange lærere i Finnmark trenger videreutdanning

I dag mangler hver tredje mattelærer i Finnmark tilstrekkelig fordypning. Det samme gjelder fire av ti engelsklærere.

MANGLER: Mange lærere i Finnmark har behov for videreutdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Illustrasjonsfoto.   Foto: Berit Roald / NTB scanpix

nyheter

– Lærere med solid faglig kompetanse er avgjørende for å få en skole hvor elevene lærer mer. Vi har mange dyktige lærere, men mange mangler fordypning i faget de underviser i. Nå håper jeg de søker, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

MANGE SØKERE: Ifølge Jan Tore Sanner har 20.000 lærere over hele landet tatt videreutdanning siden 2013. I år utvider de tilbudet til også å inkludere videreutdanning i programmering.  Foto: Jarle Mjøen

 

201 mattelærere mangler fordypning

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i matematikk, engelsk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. Lærere på ungdomsskolen må ha minimum 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene.

Mange lærere i Finnmark trenger videreutdanning innen 2025. I dag mangler 201 mattelærere, 165 engelsklærere og 201 norsklærere i fylket tilstrekkelig fordypning, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. En lærer kan undervise i og mangle fordypning i flere fag.

Situasjonen varierer fra kommune til kommune. For eksempel mangler 63 prosent av mattelærerne i Berlevåg fordypning, mens det gjelder 50 prosent i Kautokeino, 36 prosent i Hammerfest og ingen av mattelærerne i Vardø (se tabell under).

Kommunene har ansvaret

Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk oppfyller kompetansekravene. I fjor fikk 205 lærere av 300 søkere tilbud om videreutdanning i Finnmark.

– Jeg forventer at alle kommuner har kartlagt behovet for videreutdanning i sine skoler, og at de har utarbeidet langsiktige planer for hvordan kompetansekravene skal oppfylles. Lokalpolitikerne må prioritere videreutdanning i 2018 og fremover, sier Sanner.


Antall og andel lærere som ikke oppfyller kompetansekravene i barne- og ungdomsskolen

Kommune

Norsk

Matematikk

Engelsk

Finnmark

201

28 %

201

32 %

165

42 %

Alta

37

18 %

49

28 %

25

28 %

Berlevåg

5

31 %

10

63 %

11

69 %

Båtsfjord

4

21 %

4

33 %

3

30 %

Gamvik

0

0 %

2

25 %

1

33 %

Guovdageaidnu-Kautokeino

9

31 %

9

50 %

7

70 %

Hammerfest

12

13 %

26

36 %

22

37 %

Hasvik

4

27 %

4

29 %

4

57 %

Karasjohka-Karasjok

3

50 %

3

27 %

1

20 %

Kvalsund

1

11 %

1

10 %

2

29 %

Lebesby

3

23 %

6

43 %

9

64 %

Loppa

5

50 %

1

11 %

4

80 %

Måsøy

4

36 %

3

50 %

2

33 %

Nordkapp

10

34 %

12

44 %

12

55 %

Porsanger

22

47 %

15

33 %

17

59 %

Sør-Varanger

41

44 %

23

28 %

22

42 %

Tana

8

35 %

7

33 %

2

33 %

Unjárga-Nesseby

3

38 %

4

36 %

3

50 %

Vadsø

19

31 %

17

30 %

10

33 %

Vardø

2

18 %

0

0 %

2

29 %

Kilde: GSI (Grunnskolenes informasjonssystem), tall for skoleåret 2017/18.