ILA i nord svekket NRS-resultatet

Laksesykdommen nesten halverte resultatet.

PENGER I LAKS: Sykdommer til tross, NRS tjener stadig penger på oppdrett og region nord har en betydelig andel av produksjonen i selskapet totalt sett. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Mattilsynet

nyheter

Mens Norway Royal Salmon i fjerde kvartal 2016 tjente 26,8 kroner kiloet på laksen, falt dette til 15,5 kroner kiloet i 2017.

Smitte var årsaken

Årsaken har sammenheng med utbruddet av ILA på de tre lokalitetene til NRS i Altafjorden, henholdsvis i Kvalfjord og Pollen.

Innenfor det området hvor ILA måtte bekjempes, ligger det oppdrettsanlegg i Lille Kufjord, Lille Kvalfjord, Pollen, Store Kufjord og Store Kvalfjord, viser oversikten fra Barents Watch.

– NRS fikk i kvartalet påvist fiskesykdommen ILA på tre lokaliteter i et driftsområde i Region Nord. Uttak av fisken ble startet umiddelbart etter påvisningen og dette har hatt en vesentlig innvirkning på resultatet for kvartalet, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

For hele 2017 har NRS driftsinntekter på nesten NOK 5 milliarder og oppnådde et pluss på 628 millioner kroner. Det betyr at styret foreslår utbytte på 5,20 kroner per aksje for regnskapsåret 2017. 

Mener fjorden tåler mer oppdrett

Forskerne fant nesten ikke spor etter oppdrettsnæringa i Altafjorden.


Sterk vekst

I en pressemelding fra NRS heter det at selskapet slaktet sitt nest høyeste volum i et kvartal på 9.052 tonn sløyd vekt, som er 93 prosent høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 7.326 tonn i Region Nord og 1.726 tonn i Region Sør.

For 2018 forventes slaktevolumet å bli 42.500 tonn, som er en økning på 33 prosent fra 2017. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 22.471 tonn laks, som er 27 prosent høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Dette er det høyeste solgte kvantum for et kvartal i NRS sin historie.

– NRS har et sterkt fokus på ytterligere vekst og utnyttelse av vår produksjonskapasitet og har 26 prosent høyere biomasse i sjøen sammenlignet med utgangen av samme kvartal i forrige år, uttaler Charles Høstlund.

Vil innføre kontrollområder for å hindre spredning av ILA

Områdene omfatter Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund.