Vedtok ny base til 18 millioner

Kommunestyret har vedtatt å bygge ny base i tilknytning til Alta ungdomsskole.

SLITEN: Det skal bygges ny base ved Alta ungdomsskole.  Foto: Kita Eilertsen

nyheter

– Det er fint, nå får vi det på stell. Det vil bli et flott areal for elever og ansatte på basen, sier rådmann Bjørn-Atle Hansen.

Saken om bygginga av ny base ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. De eneste som hadde noe å si, kom med positive ytringer.

I høst ble det gjort tilsyn på basen tilknyttet Alta ungdomsskole med åtte alvorlige avvik. Samtidig avdekket Altaposten de nedslitte og dårlig tilpassete lokalene i Kinoveien. Etter dette fikk politikere og kommuneledelse for alvor fikk øynene opp for bygging av ny base. Basen, som engang skulle være en midlertidig løsning, var nemlig blitt skviset ut da østfløya på Alta ungdomsskole ble vedtatt for få år siden.

– Jeg er veldig glad for at vi kommer igang med prosjektet, og får et ordentlig tilbud til dem, sier Hansen.

Basen er dimensjonert etter behov og fremtidig behov, med ti elevrom.

Når basen ikke skulle bygges, ble det frigjort et rom skolen ønsket å bruke til musikkrom. Nå faller det bort. Men det er ingen planer om å gå igang med byggtrinnet som opprinnelig skulle gi musikkrom og kulturskole.