Flere mobbesaker i finnmarksskolene

Fylkesmannen i Finnmark får inn flere saker om mobbing i skolen enn i resten av landet.

Illustrasjonsbilde  Foto: NTB Scanpix

nyheter

Det er NRK Finnmark som melder om at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har satt igang en spesiell satsing mot barn og unge i Finnmark.

Tiltak skal settes inn senest fem dager etter varsel om mobbing.

– Vi har veldig mange som melder inn saker om mobbing. Vi ser i en god del saker at det kunne vært satt i gang tiltak fra kommunene litt tidligere, sier fylkesmannen i Finnmark, Ingvild Aleksandersen til NRK.

De fikk i fjor inn hele 30 saker, der elever og pårørende hevdet at skolene ikke satte inn tiltak mot mobbing innen fristen. Det er flere saker enn i resten av landet.

– Vi kan kanskje unnskylde litt med at det er en ny ordning, men her må vi bli flinkere, sier Ingvild Aleksandersen til kanalen.