– Ta i bruk kunnskapen til reindrifta

– Må anerkjennes av domstolene.

KOMPETANSE: Indre Finnmark Tingrett behandles mange saker fra reindrifta. 

nyheter

Årsmøtet til Finnmark Senterparti behandlet i helga domstolens forhold til reindriftas erfaringsbaserte kunnskap.

– Reindriftsutøverne besitter en unik kompetanse. De har et bredt forhold til reinens anatomi, trekkruter, beitebruk, års- og klimatiske variasjoner, rovviltplager, avlsstrukturer, m.m. I saker som angår reindrifta nekter domstolene ofte å oppnevne dommere med fagkompetanse, hevder Sp i en resolusjon.

Om reindrifta selv oppnevner sakkyndige anses de som partsvitner og refereres lite til i domsavgjørelser, mener de.

– Finnmark Senterparti vil ha gjennomgang av domstolenes bruk av fagkyndige og vektlegging av reindriftas egen fagkompetanse. Vi mener der er på tide at reindriftsfaglig kunnskap fra reindriftsutøvere skal anerkjennes av domstolen.