Pilotene flykter til Norwegian

Hovedtillitsvalgt frykter at ambulansefly kan bli stående på bakken.

MØRKE SKYER: Lufttransport og deres 15 piloter på basene i Alta (10) og Kirkenes har tapt anbudet for de neste seks årene, og opplever pilotflukt som en følge av usikkerheten som er skapt gjennom at den nye transportøren ikke er pålagt med virksomhetsoverdragelse.  Foto: Lufttransport

nyheter

Tor Ivar Dahl Pettersen er hovedtillitsvalgt for rundt 100 piloter ansatt i Lufttransport i dag drifter ambulanseflyene på basene over hele Norge. Sammen med ledelsen i Norsk Flygerforbund er den kirkenesbosatte piloten svært bekymret for at usikkerheten som er skapt rundt driften av flyambulansen.

– Signalene om at mange av pilotene på basene i Alta og Kirkenes allerede har tatt konsekvensen av usikkerheten som er skapt og enten har sagt opp, eller er i ferd med å si opp, gjør at vi frykter et sammenbrudd. Det er piloters marked, og svært mange flyselskap bemanner opp og må tilby gode betingelser for å sikre rekrutteringen. Dermed blir det en utfordring å få ansatt piloter med nødvendig kompetanse, også i Alta og Kirkenes, sier Dahl Pettersen, bosatt i Kirkenes hvor han er en av fem piloter på basen her.

Babcock: – Har 437 søkere til 100 pilotjobber

Hevder det er enkelt å få fatt i godt kvalifiserte ambulanseflypiloter


Baboock anbudsvinner

Lufttransport, som har driftet ambulanseflytjenesten i snart 20 år,  tapte anbudskonkurransen. Dermed er selskapet fra 1. juli 2019 uten kontrakt med «Luftambulansetjenesten HF», et selskap eid av de fire regionale helseforetakene i Norge. I anbudsutlysningen ble det ikke stilt krav om virksomhetsoverdragelse, det vil si at ansatte i bestående kontraktsselskap skulle være sikret jobb ut fra de samme arbeidsbetingelsene som i dag. Dermed står Babcock Scandinavian Air Ambulance fritt til å hente piloter fra hele det europeiske markdet som inkluderer lavkostland.

Anbudskonkurransen viser at Babcock skal drifte luftambulansetjenesten 300 millioner kroner rimeligere enn Lufttransport i anbudsperioden på  seks år med mulighet for utvidelse til 11 år.

– Babcock har vunnet på et billigere anbud. Det er ikke så mange andre måter å spare penger på enn på betingelsene våre, siden vi er de eneste som har vært ute på anbud. Vi har krevd virksomhetsoverdragelse. Det påstår anbudsvinneren at vi ikke kommer til å få, sa Tor Ivar Dahl Pettersen til LO-Aktuelt før jul.

Kravet står fast

I dag er Dahl Pettersen og Norsk Flyverforbund fortsatt klar på at det eneste som kan sikre stabilitet og kontinuitet i de særdeles viktige stillingene er virksomehtsoverdragelse.

– Vi gir oss ikke. Sammen med Norsk Flygerforbund viker vi ikke i kravet om virksomhetsoverdragelse.

– Frykter dere at ambulanseflyene kan bli flydd av piloter fra lavkostland som har minimal erfaring med utfordrende vintervær og spesielle forhold på lufthavnene her?

– Jeg er i en litt spesiell situasjon som kan få Babcock som min neste arbeidsgiver. Det jeg kan si er at det er stilt en del krav til kompetanse og erfaring, og også til å beherske norsk språk. Om det er nok til å sikre kvaliteten har jeg en klar formening om, men spørsmålet bør stilles til andre tett på denne tjenesten.

Ingen akutt krise

Driftsdirektør i Lufttransport, Frank Wilhelmsen, har ikke noe ønske om å framstå som en dårlig taper, noe hans korte og konsise svar på våre spørsmål viser.

– Usikkerheten som råder blant dine ansatte, hvor mange som har sagt opp i Alta?

–  Det er naturligvis usikkerhet blant de ansatte gitt situasjonen vi står i. Dog er det ikke verre enn at vi alle gjør jobben vi er satt til daglig.

– Når vil disse slutte; vil dere kunne makte å ansette nye flyvere og erstatte kompetansen som forsvinner?

– Så langt ja.

– Er det noen fare for driften av de to flyene i Alta?

– Ikke med antallet som har sagt opp til nå.

–  Dere tapte anbudet, er det korrekt at lønns- og arbeidsbetingelser var en vesentlig årsak til at dere måtte ha en bedre kontrakt enn Babcock?

– Vi kjenner ikke til detaljene i vilkårene Babcock tilbyr.

–  Hva betyr det for Lufttransport at det ikke ble innrømmet virksomhetsoverdragelse som en del av anbudskriteriene?

– Vi forholder oss til anbudet slik det var utformet, det var opp til tilbyder å vurdere risikoen for virksomhetsoverdragelse, klargjør altså Wilhelmsen.

Norwegian


Flyambulansetjenesten: – Ansatte er helgardert

Luftambulansetjenesten følger «pilotflukten» på basene nøye.


Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian sier dette til Altaposten om pilotjakten til selskapet:

– Vi har ansatt om lag 70 piloter i Norge det siste året og flere hundre internasjonalt. Vi rekrutterer piloter fra flere av de store flyselskapene i Europa og verden for øvrig. Luftfarten er en bransje i vekst og derfor er det stort behov for piloter i tiden framover. Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår kombinert med gode karrieremuligheter er viktig for å tiltrekke seg dyktige piloter.