Banken håver inn – og lover utbytte

Overskudd på 1.764 millioner kroner for Sparebank 1 Nord-Norge.

GODE TALL: Konsernsjef Jan Frode Janson (midten) kan glede seg over gode tall, her sammen med banksjefene Ulf Tore Isaksen (t.v) og Trond Hanssen. Banken flytter om kort tid inn i Tecto-bygget.  Foto: Hanne Larsen

nyheter

2017-resultatet er tidenes beste for konsernet. 1.764 millioner kroner før skatt er 220 millioner mer enn i 2016.

– Det nordnorske samfunnet er vår største eier. Når vi leverer gode resultater, betyr det at Nord-Norge mottar utbytte. Jo flere kunder som velger SpareBank 1 Nord-Norge, jo større blir utbyttet til landsdelen. Denne eiermodellen er spesiell og unik, og det ser vi at folket i nord har forstått, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i en pressemelding.

Han mener utbyttet er betydelig.

– I realiteten har vi tilbakeført i størrelsesorden to milliarder kroner til landsdelen de siste 10 årene når 2017-tallene legges til, hevder konsernsjefen.