Babcock: – Har 437 søkere til 100 pilotjobber

Hevder det er enkelt å få fatt i godt kvalifiserte ambulanseflypiloter

NYE FLY: Den nye operatøren av ambulanseflybasene faser også inn de nye og større Beechcraft King Air 250-flyene når de overtar driften 1. juli 2019.  Foto: Babcock Scandinavian Air

nyheter

Administrerende direktør i Babcock Scandinavian AirAmbulance, Marius Hansen, svarer mer enn gjerne på kristiske spørsmål som er dukket opp i kjølvannet av at Babcock vant ambulanseanbud verdt 500 millioner kroner årlig. Ikke minst mener han å kunne berolige de som mener selskapet ikke vil klare å skaffe kvalifiserte piloter til den krevende tjenesten.

– Søknadfrist til å aktive flyvere/administrative hos dere gikk ut i januar. Det har vært sagt at dere hadde 400 søkere. Hvor mange av søkerne holdt kvalitetskravene som er satt?

– Babcock Scandinavian AirAmbulance utlyste fire ulike pilotkategorier – styrmann og kaptein på Citation Latitude og styrmann og pilot på B250. Søknadsfristen for disse stillingene var satt til 15. januar 2018, men vi åpner fortsatt for søkere fram til slutten av neste uke.Vi har i dag 437 søkere på pilotstillingene.  Babcock Scandinavian AirAmbulance arbeider med å sortere og kategorisere samtlige søknader. Dette er et omfattende arbeid. Så langt konstaterer vi at vi har meget tilfredsstillende kvalitet på søkerne i henhold til de forsterkede kravene som vår oppdragsgiver Luftambulansetjenesten HF har stilt til oss gjennom vår kontrakt. 

Pilotene flykter til Norwegian

Hovedtillitsvalgt frykter at ambulansefly kan bli stående på bakken.


– Er det problematisk å rekruttere nok flyvere med nødvendig kvalitet?

–  Som det framgår av ovenstående vil Babcock Scandinavian AirAmbulance være godt innenfor de kravene som vår oppdragsgiver har satt for kvalifikasjoner hos pilotene.

– Det hevdes fra pilothold at dere vant anbudskonkurransen ved at dere har lavere utgifter til lønn og pensjon. Stemmer det at betingelsene som dere nå ansetter flyvere på er vesentlig dårligere enn det flyverne som flyr for Lufttransport har.

– Babcock Scandinavian AirAmbulance opererer med konkurransedyktige betingelser i det norske markedet. Vi har ikke kjennskap til hvilke betingelser som Lufttransport har i dag og hva de tilbød i sitt anbud på ambulanseflytjenester.

– Vil andelen piloter fra lavkostland som drifter basene bli høy?

– Babcock Scandinavian AirAmbulance oppleves som en attraktiv arbeidsgiver for medarbeidere og søker fra de skandinaviske landene med hovedvekt på norske piloter. Vi har opplevd solid tilgang på meget godt kvalifiserte søkere til alle stillinger vi har utlyst.