– Trenger innspill til kommisjonen

Inviterer til åpne møter om hva Sannhetskommisjonen skal gjøre.

BER OM INNSPILL: Sametingsråd Henrik Olsen.  Foto: Sametinget

nyheter

Kommisjonen skal undersøke fornorskningspolitikken og uretten som er begått mot samer og kvener. I den forbindelse ønsker de innspill om selve mandatet for undersøkelsen.

– Sametinget har fått i oppgave å komme med et innspill til Stortinget om Sannhetskommisjonens mandat. Vi synes det er veldig viktig at det samiske folket får muligheten til å medvirke til dette innspillet, sier sametingsråd Henrik Olsen i en pressemelding.

Viktig å besøke kysten

Torsdag 15. februar klokken 18.00 blir det muligheter til å si sin mening i lokalene til Alta samiske språksenter, på Alta sentrum. Onsdag 21. februar klokken 19.00 er stedet Gjenreisningsmuseet i Hammerfest.

– Det er viktig at vi også besøker kysten og i dette tilfellet Hammerfest som har en stor befolkning, men hvor det samiske ikke er så synlig og åpenbart, kommenterer kommunikasjosnrådgiver hos Sametinget, Sara Beate Eira.

Hun føyer til:

– Når det gjelder Alta så er det mange samer som har åpnet seg om sin samiske identitet, men det er fortsatt mange som ikke har gjort det. Kanskje mange av dem også sitter med tanker rundt fornorskningsprosessen og kan tenkes å gi innspill til hva de ønsker at komisjonen skal gjøre, sier Eira.

Flere muligheter

For de som ikke rekker å summe seg til de første møtene, vil det åpne seg nye mulighter både i Karasjok og i Kautokeino. Karasjok får besøk av Sametinget mandag 5. mars, mens møtet i Kautokeino er lagt til 3. april i Les-bygget klokken 18.00. Forøvrig holdes det møter over hele landet, Oslo inkludert.

–  Jeg håper at mange anser dette som viktig og kommer på møtene for å møte oss og diskutere hva sannhetskommisjonen skal jobbe med, sier sametingsråd Olsen.

Møtene arrangeres i samarbeid med samiske institusjoner som finnes på de plassene der møtene finner sted, i tillegg til at det er mulig å sende innspill skriftlig.