Reduserte rømminger med over 90 prosent

Rekordlave rømmingstall for laks og regnbueørret i 2017.

SKJERPING: Rømmingstallene er kraftig redusert.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

Tallene gjør at Fiskeridirektoratet er optimististiske.

– Tallene over innrapporterte rømlinger for disse to artene er gledelige, sier Øyvind Lie i en pressemelding. Han er direktør ved kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Det er laks og regnbueørret som står for det meste av rømminger. I 2016 rømte 128.000 laks, i 2017 står de foreløpige tallene på 10.000.

For regnbueørret er tallene omlag 5.800 mot 62 000 i 2016.

Forklaringen er målrettet jobbing fra oppdrettsnæringa og forvaltning, heter det i pressemeldinga. Nedgangen kan skyldes både at systemene som skal hindre rømming blir bedre, og at man har bedre systemer for å avgrense rømmingsomfanget – når uhellet først er ute.