– Hvis bygdelaget i Nesseby får medhold, vil det bli krav om særrettigheter flere andre plasser også

Partene er enige om at Høyesteretts vurdering av Nesseby-saken vil få betydning for Finnmarks framtid. Der slutter enigheten.

F.v.: Øystein Nilsen nestleder/styremedlem i Unjárgga Gilisearvi/Nesseby bygdelag, Gunn-Britt Retter leder i Unjárgga Gilisearvi/Nesseby bygdelag, professor Øyvind Ravna og advokat Brynjar Østgård i Høyesterett onsdag morgen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix 

nyheter

Onsdag startet to ukers sesjon med Høyesterett i plenum, der alle dommerne skal vurdere om lokalbefolkningen i Nesseby har rett til å bestemme over utmarksressursene der. Hvis lokalbefolkningen får rett til å bestemme over jakt og fiske, bærplukking og annet, vil det trolig bli slik for andre lokalsamfunn i fylket, der det nå er Finnmarkseiendommen (FeFo) som eier og forvalter det meste av utmarksressurser.

Leder i Nesseby bygdelag, Gunn-Britt Retter, er til stede i Oslo. Hun har uttalt til NTB at målet er å få anerkjent at lokalbefolkningens kollektive bruksrettigheter også betyr rett til å styre og forvalte utmarksressursene. Men hun representerer ikke alle i lokalsamfunnet. Til NRK har blant annet Geir Kristiansen uttalt at han ikke stiller seg bak bygdelagets krav.

  Foto: Det er ikke ofte en sak behandles av Høyesterett i plenum, men vurderingen av rettigheter i Finnmark kan få store ringvirkninger. F.v.: Advokatene Brynjar Østgård, Frode Elgesem, Kristoffer D. Brøndbo, Anja Jonassen, Frode Innjord og Kristin Bjella i Høyesterett onsdag morgen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det som har særpreget Finnmark, er den grenseløse friheten. Du kunne jakte der du ville, plukke bær der du ville. Hvis bygdelaget i Nesseby får medhold, vil det bli krav om særrettigheter flere andre plasser også. Da får du et lappeteppe av rettigheter med forskjellige regler overalt, sier han.

23. januar 2017 fikk bygdelaget medhold i at den alene har rett til å styre og forvalte ressursene. Finnmarkseiendommen (FeFo) anket dommen til Høyesterett.

– Vi har ingen egeninteresser i dette, men dette er en sak som potensielt kan få veldig store konsekvenser for hele Finnmark. En avgjørelse fra Høyesterett vil ha stor legitimitet, uansett utfall, sier FeFo-leder Jan Olli til NTB.

(©NTB)