Ny rapport: Lakselus drepte 50.000 villaks i året

I årene mellom 2010 og 2014 gikk 10% av villaksen tapt på grunn av lus.

Åpne merder med oppdrettslaks bidrar til økt produksjon av lakselus i kystområdene, konkluderer nye rapport fra NINA.  Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

nyheter

– Lakselus er en av de to største bestandstruslene mot norske laksenestander, sier Eva Thorstad i NINA.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har samlet forskningsresultater og undersøkelser fra de senere årene. Der har de sett på hvilken effekt lakselusen har og hvordan oppdrettsaktivitet påvirker villfisken. Og rapporten er tydelig: Det er betydelig bevis for at det er en sammenheng mellom områder med stor oppdrettsaktivitet og spredning av lakselus til ville laks- og sjøørettbestander.

Artikkelen ble først publisert på NINAs nettside.

– Avhengig av bestandsstørrelser kan økt dødelighet på grunn av lakselus også medføre at det blir for få gytefisk til at gytebestandsmålene blir nådd, skriver NINA. Arbeidet ble gjort på oppdrag fra Salmon and Trout Conservation Scotland.

Stor oppdrettsaktivitet

Rapporten er også klar på at områder med stor oppdrettsaktivitet har negativ innvirkning på ville laks- og sjøørettbestander. Til tross for at det er iverksatt tiltak.

– Laksebestander i oppdrettsintensive områder kan bli redusert med gjennomsnittlig 12-29 % færre gytefisk.