– Tunge bevis for at lusa dreper altalaks

– Det er lett å se en sammenheng rundt hvorfor sesongene i Altaelva fra 2013 til 2016 har vært svake, mener Tor-Erland Nilsen i ALI.

LEIT: Tor-Erland Nilsen synes det trist at Alta-laksen taper kampen mot lakselusa.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

Det er rapporten Norsk institutt for naturforskning (NINA) som er bakgrunnen for Nilsen uttalelser. Den viser at forskning i perioden 2010-2014 slår fast at omlag 50.000 laks dør på grunn av lakselusangrep årlig i Norge. Laks som døde, skulle returnert som gytelaks i elvene to til tre år senere.

– Det ble tatt 18,6 tonn i Altaelva i år. Det høres kjempebra ut, men det er i realiteten bare et normalår. Men årene før var dårlige i Alta, sier han og ramser opp 13 tonn i 2013, 11 tonn i 2014, 13 tonn i 2015 og 13 tonn i 2016.

– I forskningsperioden har det vært økende oppdrettsaktivitet i norske farvann, og selskapene søker stadig nye konsesjoner for å bli større. Det er nok ikke tilfeldig at man finner disse triste tallene for overlevelse av villaksen som svømmer tett forbi anleggene til og fra elvene, mener han.

– Jeg har lest gjennom rapporten, og dokumentasjonen er solid. At dette er en rapport som er bestilt av Salmon and Trout Conservation Scotland, viser hvor anerkjent NINA er på dette området. Vi tar nok ikke for mye i når vi mener å se en klar sammenheng mellom høye lusetall og dårlige fangster i elva vår. Lakselusa har nok gjort et betydelig innhugg også i laksebestanden fra Altaelva, påpeker Nilsen.

– Smolten forlater elva og går ut i sjøen i midten-slutten av juli måned hvert år. Jo lenger ut på sommeren man kommer, desto større blir konsentrasjonen av lakselus. Det er trist at så mye laks bukker under på grunn av et problem som ikke burde vært i en nasjonal laksefjord.