Øker potta til gode formål

...og varsler at flere skal få Grønne midler.

Fefo-direktør Jan Olli.  Foto: Fefo

nyheter

Fefo melder om at potta knyttet til ordningen med såkalte «Grønne midler» skal økes. Mens det tidligere har vært rundt en million som har blitt delt ut, vil Finnmarkseiendommen gi 1,2 millioner kroner til frivillige lag og foreninger i 2018.

Det gjøres samtidig en justering på hvor store beløp det er mulig å søke på.

– Mens ordningen tidligere var avgrenset til mindre beløp, økes nå denne rammen. Dermed kan Fefo gå inn med større støttesummer i enkelte tiltak som kommer under ordningen, skriver Fefo i en pressemelding.

Direktør Jan Olli sier de opplever at finnmarkingene setter pris på ordningen:

– Vi opplever at Grønne midler er viktig for lokalmiljøene i Finnmark, og blir vært godt mottatt. Vi ønsker at fellesskapets penger skal fordeles over hele fylket, og gikk i 2017 over til to årlige tildelinger, samtidig som vi har prioritert områder hvor vi erfaringsmessig har mottatt få søknader. Nå tar vi enda et skritt, sier han ifølge pressemeldingen.

Siden ordningen ble etablert i 2007 har Fefo mottatt 1.500 søknader på grønne midler. Over halvparten av søknadene, 815, har ført til støtte.

– Mens enkelte deler av Finnmark har vært flinke til å søke om midler, har andelen søknader fra andre deler av fylket vært mer beskjeden, heter det i pressemeldingen.

Fra 1. januar 2018 er ansvaret for Grønne midler overført til avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. 

– Responsen er særdeles- og utelukkende god, både i sosiale- og redigerte medier. Det er en svært ønsket ordning fra folk i Finnmark, og det er klart at når innbyggerne - som eier oss - vil ha mer, så skal vi gjøre vårt beste, sier leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, Eirik Palm, samtidig som han minner på at søknadsfristen er 15. februar.