Anmeldte politiet for å avhøre elever

De foresatte ble ikke varslet med, ei fikk muligheten til å være til stede.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkivfoto

nyheter

Spesialenheten for politisaker har nylig avsluttet en sak, hvor Finnmark politidistrikt måtte svare for å ha avhørt elever i 5. – 7. trinn på en skole.

Utsatt for hærverk

Politiet var på skolen for å snakke med elevene om et hærverk. I etterkant sendte rektor e-post til barnas foresatte der det ble opplyst om at politiet hadde snakket med de om hærverket.

Videre står det at elevene fikk stille alle spørsmål de ville og politiet hadde besvart spørsmålene. Politiet hadde også informert om politiets arbeid, samt snakket med alle elevene en og en slik at alle skulle få sjansen til å fortelle usjenert om de visste noe om saken.

– Betjentene forklarte at hver elev kom inn til dem og fikk spørsmål om de hadde noe de hadde lyst til å fortelle til politiet om hærverket. De var bevisste på at de ikke skulle avhøre barna, kun foreta en utsiling av hvem som senere eventuelt skulle kalles inn til bekymringssamtale sammen med foresatte. De aller fleste elevene snakket ca. 1-3 minutter med tjenestemennene, og de fleste hadde ingen formening om hva som hadde skjedd. Det ble heller ikke stilt detaljerte spørsmål, forklarte politiet.

Henlagt

Med bakgrunn tjenestepersonenes forklaringer om hvordan de gikk frem, og den beskrivelsen av politiets kontakt/opptreden som var gitt av rektor i e-post til foreldrene, var det ikke holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

Saken ble dermed henlagt som "intet straffbart forhold anses bevist".