– Jeg skal sørge for at det samiske ikke blir glemt

Grethe Julianne Skum (16) er stolt og glad over tilliten.

POLITISK AKTIV: Grete Julianne Skum fra Tverrelvdalen i Alta gleder seg til å bidra i Sametingets ungdomspolitisk utvalg.   Foto: Kenneth Paulsen

nyheter

Ungjenta fra Tverrelvdalen i Alta er valgt inn i Sametingets ungdomspolitisk utvalg (SUPU), for perioden 2018-2021. Her sitter hun sammen med nyvalgt leder Ole Henrik Bjørkmo Lifjell (Nordland), Maja Fjellstrøm (Nord-Trøndelag), Stine Ericsson Anti (Øst-Finnmark), og Alfred Mikkel Kuoljok (Nordland).

– Det at jeg ble valgt var veldig stort og gøy å få vite, fordi da visste jeg at jeg har en fot inne i det samiske og har en større sjanse til å få spre kunnskap om den samiske kulturen, sier 16-åringen, til Altaposten.

Vaktbikkje

SUPU ble opprettet i 2003 og skal fungere som et kontaktledd mellom samisk ungdom og Sametinget, men også som høringsinstans og som "vaktbikkje" overfor Sametinget når det gjelder ungdomssaker.

– Folk vet så ufattelig lite om samer i Norge, så for meg er det viktigste å spre kunnskap og sørge for at det samiske ikke blir glemt under noen omstendigheter. Jeg vil også jobbe med å bekjempe nettmobbing og hatprat blant unge, noe som er et stort problem i dag, sier det ferske SUPU-medlemmet. Hun synes også det er artig at hun gjennom det politiske arbeidet får muligheten til å bli kjent med nye folk.

– Og til å få kunnskap om mange nye ting, sier Skum, som tidligere har engasjert seg i Altta Samiid Searvi og NSR Ungdom.


– Jeg ville ta i bruk tradisjoner som en gang hadde vært i min families eie

I voksen alder ble de samiske røttene viktige for Marianne Vorren Wilhelmsen.


Gleder seg

Det er Sametingsrådet som torsdag 14.desember under et møte i Oslo utnevnte det nye ungdomspolitiske utvalget etter forslag fra NSR, Flyttsamelista, Åarjel-Saemiej Gïelh, Arbeiderpartiet og Høyre.

– Vi har arbeidet grundig og tatt hensyn til gruppenes forslag på best mulig måte. Alle gruppene som har kommet med forslag har fått enten et fast medlem eller et varamedlem, sier sametingsråd Berit Marie P.E. Eira, som ser fram til å treffe det nye utvalget.

Laara Sparrok (Nordland), Andine Knudtson (Sør-Norge), Kristine Ballari (Øst-Finnmark), Sajana Olsen (Troms) og Katja Elise Utsi (Nordland) er varamedlemmer i SUPU.