– Kan være over og ut for Høyres lokalparti i Alta

Lederen i Alta Høyre har innkalt til møte der lokalpartiets framtid settes i spill.

STERK APPELL: Laila Davidsen og Alta Høyre har stått og står på folkets side i sykehussaken. Her holder Davidsen appell.  Foto: Stian Sætermo

nyheter

Det bekrefter tidligere ordfører, stortingsrepresentant og nåværende leder i Alta Høyre, Laila Davidsen. Høyre-lederen sier at medlemsmøtet kommende onsdag kan bety at medlemmene beslutter seg for å si at nok er nok, og at lokalpartiet ikke har noen framtid. Bakgrunnen er et fundamentalt tillitsbrudd mellom lokalpartiet og sentrale politikere i sykehussaken og spørsmålet om utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark/Finnmark.

– Alta Høyre har en klar forventning om at vi er i et parti med en solid organisasjonskultur der det blir lyttet til grasrota i partiet og beslutninger fattes etter vanlige demokratiske spilleregler. I denne saken har hensynet til prestisjetap hos enkeltpersoner fått bestemme Høyres kurs. Det aller verste er at fylkespartiet nå går ut og forsvarer et løftebrudd overfor velgerne. To-tre personer synes å kunne vrake årsmøtevedtak i fylkespartiet. Da blir det et Høyre jeg ikke kjenner meg igjen i, sier Davidsen til Altaposten og legger til:

– Vi er opprørt av hvordan vi blir behandlet av partiet sentralt og på fylkesnivå. Medlemmer har allerede meldt seg ut av Høyre, flere vurderer å gjøre det samme.


– Jeg stolte på Marianne og anbefalte Høyre

Høyre-veteran dypt skuffet over Marianne Hauklands løftebrudd.

 

Tydelig lokalparti

Davidsen viser til at det i en lederartikkel i Altaposten ble Alta Høyre utfordret med tanke på et lokalpartiet har et forklaringsproblem overfor innbyggere og velgere i Alta.

– Alta Høyre har ikke noe forklaringsproblem i sykehussaken. Vi har hele tiden vært klar og tydelig på at vi står bak kravet om fødeavdeling og akuttilbud i Alta. Like tydelig har vi vært på at det må foreligge et godt og grundig beslutningsgrunnlag før det bygges et nytt sykehus til mellom to og tre milliarder kroner. Vi har vært tydelig og klar overfor partiet sentralt. Det både overfor politikere og partiorganisasjon om at vi forventer at det minimum gjøres en helhetlig konskevensutredning. Enda viktigere; vi har overfor velgerne våre lovet å kjempe for at årsmøtevedtaket i Finnmark Høyre om konsekvensutredning skulle realiseres, påpeker Davidsen.

Vil beklage

På medlemsmøtet vil hun som leder av Alta Høyre beklage at lokalpartiet er blitt motarbeidet av Høyres sentrale politikere, og av fylkespartileder Jo Inge Hesjevik. I et intervju med Altaposten lørdag fortalte Hesjevik at fykespartiledelsen hadde rådet Marianne Haukland til å vrake valgløftet til velgerne, og stemme mot dokument-8-forslaget og lokalpartiet, selv om hun hadde lovet velgerne det motsatte.

– Jeg finner knapt ord for hvilken situasjon de har satt Marianne i. Høyre er i ferd med å miste all troverdighet hos våre velgere, og tillitsbristen som nå er et faktum kan kun leges dersom Høyre sentralt snur og imøtekommer kravet fra Frp og Venstre om utredning.

Vil skifte ut Høie

Hun vedgår at Høyres helsepolitiske talsmann på Stortinget, Sveinung Stensland, kom med direkte feil fra stortingets talerstol under behandlingen av dok-8-forslaget. Her hevdet han at Høyre før valget hadde vært klart og tydelig på at de ville stemme nei til forslaget om utredning.

– Bent Høie var klar og tydelig på dette. Ingen andre. Lokalt gikk vi ut til velgerne med lovnad om å kjempe for utredning, og Marianne Haukland lovte å stemme for utredningen dersom hun ble valgt inn. Toppkandidat Frank Bakke-Jensen sa ingenting. Fylkespartiet var helt taus. Det vi også vet er at andre på toppen på lista, blant annet Vetle Langedahl, ved to anledninger i Altaposten har bekreftet støtte til en helhetlig utredning av strukturen. Men det aller viktigste er at vi har et årsmøtevedtak i Finnmark Høyre på støtte til utredning av sykehusstrukturen som motarbeides av eliten i partiet.

– Hva skjer nå?

– Det blir opp til medlemmene i Alta Høyre - de som ikke allerede har meldt seg ut - å finne veien videre. Mitt klare råd til Høyre sentralt er å trykke på angreknappen og la prestisjehensyn vike for fornuften. Høyre er et kunnskapsparti som baserer sine valg og prioriteringer på solid kunnskapsgrunnlag. Det kan en uavhengig utredning gi oss. Om det samtidig gjøres et skifte av helseminister vil det applauderes høyt og tydelig.

Vil avvente

Fylekspartileder Jo Inge Hesjevik sier at dersom Altapostens beskrivelse av stemningen i Alta Høyre er korrekt, er det både bekymringsfullt og beklagelig.

– Jeg forklarte i Altaposten lørdag hvorfor Marianne Haukland ble rådet til å stemme mot dok-8-forslaget, og hvorfor Finnmark Høyre mener at årsmøtevedtaket til Finnmark Høyre om utredning ikke kunne følges i dok-8-behandlingen. Ut over dette må jeg bare avvente ytterligere kommentarer til Alta Høyre tar kontakt og fortelller hva medlemsmøtet har kommet fram til, sier Hesjevik.