– Stemte ned dok-8-forslaget

Natt til fredag stemte Høyre, SV, Rødt og Ap ned forslaget om utredning.

TAPTE: Kravet om utredning fikk ikke støtte i Stortinget. Stemmetallet ble 31 for og 67 mot. 

nyheter

Dokument-8-forslaget om utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark ble i natt forkastet av Stortinget i plenum. Til tross for sterke anmodninger fra blant annet to av finnmarksrepresentantene, Nancy P. Anti (Sp) og Bengt Rune Strifeldt (Frp), om å å gi befolkningen i Alta/Kautokeino trygghet for liv og helse, var det helseminister Bent Høie som fikk stortingsflertallet på sin side.

Like over klokken 01.30 natt til fredag viste voteringen at kravet om utredning var blitt avvist med stemmetallet 31- 67.

Av finnmarksrepresentantene stemte både Ingalill Olsen og Runar Sjåstad (begge Ap) sammen med Høyres Marianne Haukland mot forslaget om utredning. Alle tre var også på talerstolen og argumenterte mot innbyggerkravet om utredning. Senterpartiet stemte subsidiært for utredningskravet, men mente situasjonen var så alvorlig for Alta og Kautokeinos befolkning, at de ville ha Stortinget med på å etablere fødeavdeling og nødvendig akuttillbud straks. Partiet har også satt av penger til tiltaket på sitt alternative statsbudsjett.

Toppolitikere, med Venstres Carl Erik Grimstad, samt Kjersti Toppe og Per Olav Lundteigen fra Senterpartiet i front, pluss KrFs Olaug Bollestad fra KrF, talte alle for å få brakt helsetilbudet til befolkningen i Alta/Kautokeino opp på et likeverdig nivå. Da på nivå  med andre sammenlignbare steder med samme befolkningsgrunnlag. Likevel var aldri flertallet for å holde fast ved dagens struktur truet.

Venstres Carl Erik Grimstad var sammen med Bengt Rune Strifeldt de mest markante støttespillerne for utredning. Grimstad hevdet at saken ikke handlet om flytting av sykehuset fra Hammerfest til Alta, men hvorvidt Stortinget skulle rette opp mistilliten i store deler av befolkningen til det beslutningsgrunnlag som sykehusstrukturen er basert på. Grimstad mente at tilllitsvekkende beslutningsgrunnlag var et rimelig krav.