Kraftig provosert av at Ballo ble utvalgsleder

Alta Ap har fått sterke reaksjoner.

OVERRASKET: Alta Ap er overrasket over FAp velger å sette Olav Gunnar Ballo til å lede helseutvalget i fylkespartiet.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Det bekrefter helsepolitisk talskvinne for Alta Ap, Kristin Jensen. Hovedutvalgslederen for helse og sosial  i Alta kommune er svært overrasket over at styret i Finnmark Ap har utpekt Olav Gunnar Ballo til å lede utvalget.

Forslaget om å nedsette utvalget kom nettopp fra Alta Ap under representantskapsmøtet i Karasjok, etter ønske om å finne samlende løsninger for helsetilbudet i Finnmark.

– Når Finnmark Ap oppnevner en til å lede utvalget som har slaktet måten Alta Ap og Alta kommune har jobbet på for å gi innbyggerne et forsvarlig og godt helsetilbud, blir dette vanskelig, medgir Kristin Jensen.

Hun forteller at reaksjonene i lokalpartiet er sterke, og at mange føler at utnevningen av Ballo er en en provokasjon.

– Både jeg selv og Alta Ap har forventninger til at vi skal få konkrete resultater ut av utvalgets arbeide, og har ingen planer om å boikotte utvalget, selv om vi er veldig skuffet over valget av leder. Jeg drar til første møte i januar og håper å møte et klima i utvalget hvor vi ser at det er mulig å få et bedret helsetilbudet til innbyggerne i Alta og Kautokeino.

Jobber videre

Jensen sier at Alta Ap, uavhengig av Stortingets behandling av dok-8-forslaget, vil jobbe videre med målet om akuttilbud på sykehusnivå og fødeavdeling.

  Foto: Jarle Mjøen

 

– Til de som måtte frykte at jeg blir et gissel i et utvalg mange vurderer som lite Alta-vennlig, vil jeg bare si dette: Jeg blir ikke noe gissel. Ingen bør tvile på at jeg vil stå på i utvalget og i andre sammenhenger for at Alta skal få et likeverdig og trygt helsetilbud. Ser vi at klimaet i utvalget gjør det naturlig og nødvendig å skifte leder i utvalget, er det dette noe vi vil vurdere å kreve. Skal utvalget ha noen misjon, må utgangspunktet være at også  Alta/Kautokeino med sin befolkningsstørrelse får gode svar på de utfordringer som er både med tanke på føde- og akuttilbud, fastholder Jensen på vegne av Alta Ap.

Strukturen fast

Hun er Altas representant i et seks personer stort utvalg som som skal vurdere framtidige løsninger for sykehustjenestene i Finnmark. Ifølge pressemeldingen fra Finnmark Ap, som har oppnevnt det interne partiutvalget, skal utgangspunktet være sykehusstrukturen som er vedtatt videregøres. Utvaglet skal lage en overordnet politisk strategi for utvikling av helsetilbudene i fylket. Da med sykehus i Hammerfest og Kirkenes, samt at Alta Nærsykehus realiseres og Samiske Helsepark i Karasjok bygges ut.


Ballo leder helseutvalg

Skal lage en overordnet strategi for Finnmark Ap.

 

Styret i Finnmark Ap har oppnevnt følgende i utvalget:  Olav Gunnar Ballo (leder av utvalget, Loppa), Espen Rafaelsen (Sør-Varanger),  Marianne Sivertsen Ness (Hammerfest), Kristin Jensen (Alta), Knut Johnsen  (Karasjok), Christian Bergeton Claussen (AUF).

Styrker Alta

Overfor Altaposten sier Ballo at han ser fram til å komme i gang med utvalgsarbeidet, og å samarbeide med alle utvalgets medlemmer, inkludert Kristn Jensen.

– Ved realiseringen av Alta nærsykehus er det mange utfordringer knyttet til idet faglige innholdet, som jeg tror at utvalget kan bidra til å legge konstruktive føringer for. Det sentrale for utvalget, og for de vedtak Finnmark Arbeiderparti skal gjøre på sitt årsmøte 3. og 4. mars, er at man finner fram til løsninger som bidrar til å styrke hele spesialisthelsetjenesten i Finnmark, med samarbeidsløsninger på tvers av kommunegrensene. Det tror jeg over tid også vil bidra til å styrke spesialisthelsetjenestetilbudet for Altas befolkning, forklarer Ballo.