Heidi blir daglig leder

Skal styre Betania.

  Foto: Frikant

nyheter

Heidi Tangstad er ansatt som ny daglig leder for Betania Alta.

– Hun vil i en overlappingsperiode arbeide sammen med nåværende daglig leder, Svein Iversen. Selve lederskiftet vil bli markert i slutten av april 2018, opplyser styreleder Ommund Heggheim i en pressemelding.

Styret har vurdert Heidi Tangstad som kvalifisert og velegnet til oppgaven som daglig leder for Betania Alta. 

– Tangstad har bred utdanning og erfaringsbakgrunn fra organisasjons- og næringsliv, heter det.