Sametingsrådet støtter helseutredning i brev til Stortingets gruppeledere

Mikkel Eskil Mikkelsen.  Foto: Kenneth Hætta.

nyheter

Mandag gikk det av gårde et skriv fra Sametinget ved sametingsråd Mikkel E. Mikkelsen, der det ytres klar støtte til Dok8-forslaget fremmet av Venstre og som skal opp til avgjørelse denne uka. I tittelen fremgår Sametingets holdning til spørsmålet klart og tydelig: «Støtte til representantforslag angående sykehusstrukturen i Vest-Finnmark».

I brevet ber sametingsrådet om at alle gruppelederne støtter forslaget.

Videre viser sametingsrådet til tiltredelseserklæringen til flertallskoalisjonen som skal lede Sametinget kommende periode. I erklæringen fremgår det at partene i koalisjonen «støtter ... en ny utredning av sykehusstrukturen i Finnmark, og en gjennomgang av helsestrukturene for hele den samiske befolkningen».

Avstandene fra flere av kommunene i det samiske forvaltningsnivået inn til sykehus med fødetilbud er en av bekymringene for sametingsrådets del. Disse avstandene er vesentlig lengre for disse kommunene enn for andre innbyggere i fylket, heter det i brevet.

– I de samiske forvaltningskommunene Tana, Nesseby, Karasjok og Kautokeino finnes det heller ikke flyplass. Ikke bare er avstandene lange, men ofte er helsetilbudet i varierende grad utformet for å ivareta samiske pasienters pasientsikkerhet gjennom samisktalende helsepersonell med samisk kulturforståelse som kan ha stor betydning for behandlingen av samiske pasienter, skriver sametingsrådet.

Ikke minst gjelder dette for befolkningen i Kautokeino – som vil være blant kommunene som har mest å tjene på at det blir en oppbygging også i Alta:

– Fra Kautokeino er det for eksempel 270 km til Hammerfest. Det er en lang reise for pasientene. Det er også behov for å sikre at samisktalende pasienter får ett styrket tilbud.

– Sametingsrådet ber på denne bakgrunnen om at Stortingsgruppene støtter representantforslaget fra Kjenseth, Breivik, Skei Grande og Grimstad om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.