Diskuterer Boreal-dommen bak lukkede dører

Finnmark fylkeskommune tar i bruk offentlighetsloven når saken behandles.

Fylkesordfører, Ragnhild Vassvik.  Foto: Finnmark fylkeskommune

nyheter

I praksis betyr det at dørene lukkes når fylkesutvalget mandag skal behandle utfallet av Boreal-rettssaken. Til iFinnmark sier fylkesadvokat Ada Molne Kjøllesdal at de har innstilt på at dommen skal ankes.

Finnmark fylkeskommune ble i Hålogaland lagmannsrett, dømt til å betale Boreal sjø AS sine påløpte pensjonskostnader knyttet til pensjonsrettigheter i perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2015. Finnmark fylkeskommune må ut med 3,4 millioner kroner bare i saksomkostninger.


– Boreal-dommen er svært alvorlig for oss

Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken slår fast at politikerne i Finnmark må ta ansvar for konklusjonene i den såkalte Boreal-dommen.


Saken blir behandlet bak lukkede dører. Fylkeskommunen begrunner dette med paragraf 23, 1. ledd, i offentlighetsloven:

«§ 23. Unntak av omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon m.m.

Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltninga til organet».