Slik skal vi få bedre snøskredvarsler

NVE tar i bruk satellittradar og flere værstasjoner.

Satellittradar og flere værstasjoner vil gi bedre snøskredvarsler.  Foto: Presse

nyheter

Fra 1. desember starter Snøskredvarslingen i Norge med sine daglige varsler, og denne sesongen vil nye teknologiske løsninger gi et mer nøyaktig varsel for brukerne.

I en pressemelding kommer det frem at NORUT har sammen med NVE og Statens vegvesen laget en metode for å overvåke hvor det går snøskred med data fra Sentinel-1 satellittene. Dette tas nå inn i Snøskredvarslingen med bistand fra Norsk romsenter.

–  Det betyr at brukerne vil få et bedre verktøy for å håndtere snøskredfare – det være seg turfolk i fjellet, kommuner med ansvar for snøskuterløyper eller for overvåkning av veinettet, forteller seksjonsleder Rune Engeset i NVE.

Seksjonsleder Rune Engeset i NVE.  Foto: Presse

I tillegg vil datagrunnlaget som varselet baserer seg på bli mer nøyaktig og fører til mer effektiv produksjon av værprognosene. Det vil også være mulig å hente ut tretimersdata for nedbør og temperatur.

– Men fortsatt er vi avhengige av gode observasjoner ute i felt, hvor Snøskredvarslingen har rundt 100 faste observatører ute i fjellet, forteller Engeset.Internasjonal standard

Selve varselet på Varsom.no vil også foran denne vinteren få en ny og forbedret visning tilpasset internasjonal standarder. Blant annet vil skredproblemer presenteres gjennom nye ikoner og fjellværet vil bli presentert gjennom en mer oversiktlig tabell, til forandring fra tidligere tekstvarsel. Også den tekstlige snødekkehistorikken vil få en ny og mer brukervennlig struktur.

–  Vi ønsker å gjøre varselet mer brukervennlig, samtidig som vi får ut all informasjon som er viktig for at brukerne kan ta gode avgjørelser og gjøre gode handlinger før og underveis på tur i fjellet, sier Engeset.