«Mannen som ikke kan straffes» er frifunnet

Vant frem i Høyesterett.

«Mannen som ikke kan straffes» er mistenkt for å stå bak langt over 100 kriminelle handlinger de siste årene.  Foto: Arkiv

nyheter

Etter at mannen i 20- årene har anket dommen fra Alta tingrett og Hålogaland lagmannsrett, har Høyesterett bestemt at altaværingen heller skal få alternativ behandling. Det melder NRK.


«Mannen som ikke kan straffes» har anket til Høyesterett

– En prinsipielt viktig sak, sier mannens forsvarer.


– Jeg er ikke i tvil om at han er tilfreds med dommen, sier forsvarsadvokat Arne Gunnar Aas til kanalen.

Bakgrunnen for den tidligere dommen om tvungent psykisk helsevern er på en lang rekke lovbrudd og faren for nye. Men, han har nå vunnet frem i Høyesterett. Ifølge NRK er det på fordi de ikke mener at han ikke overskrider terskelen som ligger til grunn for tvungent psykisk helsevern.

Dømt til tvungent psykisk helsevern

Lagmannsretten forkastet anken til «Mannen som ikke kan straffes».


– Det er første gang at en sånn sak bringes for landets øverste domstol. Sånn sett vil denne dommen gi presedens for fremtidige saker, sier statsadvokat Lars Fause til NRK.

Etter pågripelsen i november 2016 har mannen vært innlagt ved psykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og skal nå få behandling på Åsgård sykehus.

– Den domfelte har ønsket å motta et slikt behandlingstilbud, sier Aas.

Trekker inn «frikortet»

I dommen NRK refererer til heter det: «Han vil ikke lenger være i en situasjon der han, slik han selv har uttrykt det, vil ha «frikort» til å kunne utføre lovbrudd uten konsekvenser.»