Dette må du gjøre hvis du kjører på et dyr i trafikken

– Det viktigste er å melde ifra, fastslår reinpolitisjef Inger Anita Øvregård.

TRAGISK: Reinpåkjørselen i 2016, hvor 19 dyr ble påkjørt, er en av de verste påkjørselene i nyere tid.   Foto: Arkiv

Dette sier dyrevelferdsloven

§ 4. Hjelpeplikt

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret, avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

nyheter

Vet du hva du skal gjøre hvis du kjører på en rein, eller andre dyr i trafikken? I vegtrafikkloven, nærmere bestemt paragraf 12, heter det: «Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.»

– Dessverre er det mange som stikker fra ulykken, uten å melde ifra, opplyser Øvregård. Det betyr at politiet må bruke ressurser på det som i utgangspunktet er en grei sak.

Reinpolitisjef Inger Anita Øvregård.  Foto: Arkivfoto

 

– Ta kontakt

Oppfordringen er enkel.

– Kontakt politiet på 02800 og meld  ifra. Dette må du gjøre uansett om du tror det gikk bra, eller ikke, sier reinpolitisjefen.

Det er nemlig slik at hvis man kjører på rein i Finnmark er det ikke villrein. Reinen har en eier, og som alltid når et uhell medfører at man skader andres eiendom, så skal det meldes ifra. Politiet har også en oversikt over reineiere og kan varsle videre til rett person som kan finne dyret og eventuell avlive det, slik at det slipper å lide dersom det er skadet.

 Skaden meldes videre til forsikringsselskapet og oppgjør med reineier, tapt rein, kan gå via de. 

Øvregård sier at når det gjelder andre dyr som elg, er det den lokale viltnemnda som skal ha melding. Også her skal man kontakte politiet, slik at de får varslet videre.

– Hvis man ikke varsler, har man i verste fall et dyr som lider og ingen har mulighet til å gjøre slutt på lidelsene fordi ingen vet om hendelsen. Det er det verste, sier hun.

– Det som også er lurt når man melder inn er å sjekke posisjonen på telefonen, så slipper reineier eller viltnemda å lete over unødvendig stort område etter et dyr som kanskje er skadet, legger hun til.

Før man forlater stedet oppfordrer politiet at man merker stedet der påkjørselen skjedde slik at man lett kan finne det døde dyret eller kan følge spor.