Holder fylkesmøte bak lukkede dører

Når organisering og navn skal tas opp, slipper ikke offentligheten til.

Illustrasjonsfoto fra det første felles fylkestinget som ble holdt i oktober.  Foto: NRK

nyheter

Forhandlingsutvalgene fra Troms og Finnmark, som består av både politikere og folk fra administrasjonen i de to fylkene, møtes denne uka i Kirkenes. Men, møtet foregår bak lukkede dører. Det melder NRK Finnmark.

Utvalget skal diskutere blant navnet på den nye regionen og hvordan det nye fylkeskommunen skal styres.

Til NRK sier Fylkesadvokat Ada Molne Kjøllesdal at «det kan reises spørsmål om forhandlingsutvalgets virksomhet i det hele tatt er omfattet av kommunelovens møtebestemmelser, slik at møtene uansett kan være lukket».

Valget om å holde møtet stengt møter reaksjoner fra blant annet Senioradvokat og spesialist i forvaltningsrett Kristian Brandt i advokatfirmaet Hjort DA.

–  Det er høy terskel for å lukke møtene, men det er en klar hovedregel om åpenhet i møter i folkevalgte organer. Og det kreves tungtveiende offentlige hensyn for å kunne lukke slike møter, sier han til kanalen.