– Bør få konsekvenser for Høie og Helse Nord-ledelsen

Høyre-leder mener OE-rapporten bør få flere til å vurdere egen stilling.

Helseminister Bent Høie (H) møtt med krav fra sin egen partivenninne Laila Davidsen om at han bør vurdere sin egen tillit. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

nyheter

Bakgrunnenen er en ny rapport fra et av Oslo Economics (OE) som slår fast at Helse Nord har brutt utredningsplikten før de igangsetter bygging av et nytt sykehus til to milliarder kroner i Hammerfest. Helseminister Bent Høie og Finnmarkssykehuset rammes også av at stortingsrepresentant fram til i høst og tidligere ordfører i Alta, Laila Davidsen, krever at «spillet med innbyggernes liv og helse» må få konsekvenser.


Ny OE-rapport: – Helse Nord har brutt utredningsplikten

Alta-ordførerne tror ny rapport sikrer flertall for dok-8-forslaget.

 

– Rapporten fra OE dokumenterer og bekrefter det jeg og et samlet politisk miljø i Alta har hevdet lenge; det er ikke foretatt noen utredning, men til tross for dette igangsatt et sjansespill med milliardinvestering. Verst av alt er det spillet som har foregått - som setter innbyggernes liv og helse i fare. Legg merke til at konsekvensene av mangelen på utredning er dramatisk og alvorlig også for innbyggerne utenfor Alta-regionen, sier Davidsen og legger til:

– Helse Nord sviktet, men de er ikke alene. Helseminister Bent Høie har nærmest satt hele sin stilling inn på å blokkere for utredning og må nå ta ansvaret. Finnmarkssykehuset på sin side har sviktet sitt utredningsansvar fullstendig.

TA ANSVAR: Leder i Alta Høyre mener at både partivenn og helseminister Bent Høie, ledelsen i Helse Nord og Finnmarkssykehuset må vurdere om de har tillit i sine posisjoner. Om de selv står på at de har tillit, bør andre svare på om konsekvensen av de brudd på utredningsplikten som OE har funnet, er så alvorlige at det likevel må få konsekvenser.  Foto: Jarle Mjøen

 

– Må vurdere tilliten

Davidsen, som også er nyvalgt leder i Alta Høyre, går ikke så langt at hun med rene ord sier at partivenn og helseminister Bent Høie bør ta sin hatt å gå.

– OE dokumenterer at Helse Nord ikke har gjort jobben sin. Det er flere som nå må vurdere om de har nødvendig tillit. Kommer de selv til at de har tillit gjenstår det at andre må vurdere deres tillit. Det gjelder også for helseminister Bent Høie, utdyper Davidsen.


Høie vil ikke mene noe om HN-notatet han selv ga ordre om

Hevder at Helse Nord ikke har mandat til å foreslå endringer i sykehusstrukturen.

 

Ingen kommentar

Altaposten har vært i kontakt med helseminister Bent Høie onsdag ettermiddag. Til tross for et tett program har Høie tatt seg tid til å skumme rapporten fra OE. Han har også fått seg forelagt kravet om at han bør vurdere sin egen tillit.

– Jeg har ingen kommentar til påstandene til  Laila Davidsen. Men vi vil svare Altaposten på spørsmål knyttet til rapporten til Oslo Economics så snart vi har fått satt oss inn i den, sier Høie.

Fra helse- og omsorgsdepartementet får vi beskjed om at helseministerens kommentar av rapporten høyst sannsynlig kan foreligge torsdag formiddag. Også Helse Nord har fått anledning til å kommentere rapporten og Davidsens krav, men Altaposten har foreløpig ikke fått noen tilbakemelding.

(Saken fortsetter under bildet)

NULL ALTERNATIV UTREDNING: OE-rapporten viser at Helse Nord ikke har utredet noen forhold i en alternativ struktur, noe som kommer klart fram i en oversikt på side 36 i OE-rapporten.   Foto: Oslo Economics

Solid dokumentasjon

Laila Davidsen er svært godt fornøyd med at Alta kommune engasjerte Oslo Economics for å få dokumentert hva som er gjort, eller mer presist, hva som ikke er utredet. Tittelen på rapporten fra OE er «Hva er kravene til statlige utredninger, og er det gjort utredninger av alternative løsninger for sykehusstruktur i Finnmark som tilfredsstiller disse kravene?»

  – Dette er ingen lettvekter, men et av landets mest mest respekterte samfunnsanalysemiljø i Norge. OE er mye brukt av departement til utredning, og har selv gjort flere store strukturutredninger for helseforeak. Den mest kjente er utredningen om sykehuslokaliseringen mellom Molde og Kristiansund.

Davidsen tror dokumentasjonen som nå legges fram gjør det umulig for Stortinget å stemme ned dokument-8-forslaget som krever at alternativene til et nytt sykehus i Hammerfest til mellom to og tre milliarder utredes, og prosessen stilles i bero til utredningen foreligger.

– Så bør noen vurdere om saken er så alvorlig at den tas til kontroll- og konstitusjonskomiteen for å få avklart ansvaret. Det som har skjedd er svært alvorlig og kan ikke tas lett på.

Krevd granskning

Tidligere ordfører og stortingsrepresentant for Høyre, Laila Davidsen, har flere ganger offentlig karakterisert Finnmarkssykehusets Strategiske utviklingsplan og prosessen der denne ble til, som så kritikkverdig at den burde granskes. OE-rapporten krever ikke granskning, men er tydelig på at manglende kvalitet i rapporten. I OE-rapporten heter det:

«Vi har avdekket at Finnmarkssykehusets Strategiske Utviklingsplan ikke er en utviklingsplan i ordets rette forstand. En utviklingsplan skal, ifølge helseforetakenes egen veileder, utrede alternative veivalg for virksomheten, herunder ulike løsninger for sykehusstruktur. Anbefalingene som gis for videre retning i utviklingsplanen, skal lede frem til konkrete tiltak som skal gjennomføres. Tiltak av bygningsmessig art skal så utredes gjennom tidligfaseplanlegging.

Finnmarkssykehusets utviklingsplan har den motsatte innfallsvinkel; planen tar utgangspunkt i fire konkrete byggeprosjekter, i stedet for å vurdere hvilke byggeprosjekter som er aktuelle. Utviklingsplanen gjør intet forsøk på å vurdere ulike veivalg, og det stilles ingen spørsmål rundt hvorvidt de fire konkrete prosjektene bør gjennomføres.»